Prace nad koncepcją ścieżek rowerowych dla Lubartowa

W dniu 20 kwietnia br. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Lubartów odbyło się spotkanie robocze, na którym zaprezentowane zostały wstępne rozwiązania, przyjęte w opracowywanej koncepcji układu ścieżek rowerowych w Lubartowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania 
za przybycie i cenne uwagi. 
 
Wszystkich zainteresowanych problematyką budowy ścieżek rowerowych, zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. W najbliższych dniach zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli doprecyzować preferencje użytkowników rowerów w naszym mieście.
,,ANKIETA – Badanie preferencji użytkownika roweru” dostępna jest na miejskiej stronie internetowej, w załącznikach do niniejszej wiadomości oraz w zakładce komunikaty. Wypełnione ankiety można składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lubartów, oraz przesyłać w formie skanu na adres: wrg@um.lubartow.pl, w terminie do dnia 06.05.2016 r. Jednocześnie z uwagi na trwające prace projektowe realizowane przez Zespół projektowy, prosimy o jak najszybsze przesyłanie ankiet. 
 
Dodatkowo zapraszamy do zgłaszania wszelkich uwag i opinii na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (poczta@um.lubartow.pl) do dnia 06.05.2016 r.
Poniżej prezentujemy wstępną wersję koncepcji układu ścieżek rowerowych w Lubartowie wraz 
z prezentacją przedstawioną na spotkaniu przez Wykonawcę koncepcji, Firmę M&G Consulting Marketing z Warszawy oraz ankietę. 
 

Data opublikowania: 09:46, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Komunikaty