Wyniki otwartego konkursu ofert 2016 – Promocja Miasta Lubartów

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań promocji Miasta Lubartów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, podczas realizowanych w roku 2016 przez siebie przedsięwzięć o charakterze:

– kulturalnym, 
– sportowym,
– sportowo – rekreacyjnym. 

Data opublikowania: 11:30, 11 kwietnia 2016

Kategorie: Aktualności