Wojewoda w Lubartowie o programie 500+

Spotkanie dotyczące programu „Rodzina 500 plus” zorganizowano 1 kwietnia w Urzędzie Miasta Lubartów. Uczestniczyli w nim Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW Mariusz Kidaj oraz pełnomocnik wojewody do spraw rodziny Tomasz Pitucha.

Nasz samorząd dołożył wielu starań, aby program 500+ wdrożyć bez zakłóceń. W Urzędzie Miasta zorganizowaliśmy Biuro do Spraw Rodziny, mamy 4 punkty, gdzie należy składać wnioski. Obserwujemy, że nie ma kolejek – mówił burmistrz Janusz Bodziacki.

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wyraził radość z pierwszej wizyty w Lubartowie związanej z Programem 500+. – Jest to program, który daje miliard złotych mieszkańcom województwa lubelskiego w tym roku. Program zakłada 500 złotych na każde drugie i kolejne dziecko, a na pierwsze przy spełnieniu kryterium dochodowego poniżej 800 zł na osobę/ 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. I program nie jest jednorazowy, lecz na stałe. Ma on nie tylko pomagać rodzinom, ale pozwala zaplanować przyszłość. np. przy 1000 zł z programu można zaplanować zakup mieszkania i spłatę rat kredytu na ten cel. Padały pytania, czy nie za szybko program ma być wdrożony. Mogliśmy realizować go od 1 lipca lub 1 października, jednak rodziny by tego nie chciały. Powody wprowadzenia programu 500+ są nie tylko społeczne. Jesteśmy przekonani., bo to wynika z badań ekspertów, że te 500 zł w perspektywie miesięcy i lat będzie pomocne dla rodzin i dla polskiej gospodarki – mówił wojewoda Przemysław Czarnek.

Od 1 marca funkcjonuje infolinia programu 500+. Wiele rzeczy jest niejasnych, sytuacje rodziny są różne, więc można było zapytać pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o sprawy związane z programem. Jak podkreślał Mariusz Kidaj, nigdy nie było wsparcia dla tak szerokiej grupy osób. W tej chwili rodziny, które złożą wniosek, otrzymają pomoc. A pytania zainteresowanych dotyczyły tego, gdzie i od kiedy oraz w jaki sposób można składać wnioski, kiedy otrzyma się pieniądze. Jest możliwość wysłania wniosku pocztą lub przez internet (profil e –PUAP) oraz poprzez bankowość elektroniczną. Wnioski składa się od dziś 1 kwietnia, jeśli się tego dokona do 1 lipca, świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem. Przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjechali do Lubartowa specjalnym busem 500+, którym będą odwiedzać gminy województwa lubelskiego i informować o programie wsparcia rodzin.

Data opublikowania: 15:06, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Aktualności