Rada Seniorów Miasta Lubartów po pierwszej sesji

11 marca w Urzędzie Miasta Lubartów zorganizowano pierwszą sesję Rady Seniorów Miasta Lubartów. – Chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za to, że zechcieliście włączyć się do życia samorządu naszej małej ojczyzny poprzez podzielenie się sobą samym, swoim doświadczeniem, swoją pracą na rzecz poprawy funkcjonowania samorządu naszego miasta. – mówił Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki. Podczas spotkania radni zaprezentowali swoje osoby. W Radzie mają działać na rzecz seniorów i naszego miasta. W głosowaniu tajnym wybrano prezydium Rady Seniorów. Przewodniczącym został Edward Woliński, a jego zastępcą Anna Włoch. Natomiast sekretarzem został Lech Polak. Radni Rady Seniorów będą pracować społecznie bez pobierania diety.

Przypominamy, że w skład Rady Seniorów weszło 9 osób: Misztal Ryszard, Polak Lech, Rokicka Alicja, Wierzchoń Regina, Włoch Anna, Wolińska Alfreda, Woliński Edward, Zdunek Zofia, Żeromska Halina.

 

Data opublikowania: 13:13, 14 marca 2016

Kategorie: Aktualności