Wyniki otwartego konkursu ofert 2016 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z budżetu Gminy Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie:
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
• rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, plenerów, występów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II.

Data opublikowania: 12:46, 18 lutego 2016

Kategorie: Aktualności