Solary i fotowoltaika – spotkanie informacyjne

Spotkanie w sprawie planowanego projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii zorganizowano 10 lutego w sali widowiskowej kina Lewart. Miasto Lubartów planuje złożenie nowego wniosku o dofinansowanie dla projektu „Czysta energia dla Lubartowa”, który obejmuje montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na obiektach prywatnych.

Projekt jest przygotowywany do złożenia w ramach konkursu, jaki zostanie ogłoszony w 2016 roku przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. – Jest to pierwsze spotkanie dotyczące planowanego projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii. Chcemy pójść za ciosem ubiegłego roku, kiedy zamontowane zostały na Państwa domach instalacje solarne dobrej jakości. Wyrażam przekonanie, że spełniają swoje zadanie. Jest szansa, aby zrealizować nowe projekty w tym obszarze – można wspomagać swój budżet domowy, mieć niższe koszty utrzymania gospodarstw domowych poprzez odnawialne źródła energii, stąd przygotowujemy się do ewentualnego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa i chcemy podjąć razem z Państwem wysiłek przygotowania projektu, pozyskania dofinansowania w trzech obszarach: kontynuacji instalacji solarnych oraz dwóch nowych elementów – instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę. Jeśli będzie zainteresowanie udziałem w projekcie, to będą dalsze spotkania w tej sprawie – mówił burmistrz Janusz Bodziacki.

Projekt obejmuje montaż instalacji solarnej podgrzewającej wodę, montaż instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną oraz wymianę źródła ciepła na kocioł opalany biomasą – o tym mówił prowadzący spotkanie Piotr Turowski, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Lubartów. – Jak wynika ze specyfikacji projektu przy instalacji solarnej będzie to trochę inaczej wyglądało niż w ubiegłym roku. W tej chwili koszt niekwalifikowalny to wężownica i grzałka elektryczna. Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, to będą o mocy 2 kW , 3 kW, 5 kW. Będzie to fotowoltaika otwarta, będzie działała na zasadzie produkcji energii, która w części niezużytej będzie odsprzedawana do zakładu energetycznego na zasadach określonych przez PGE. Dla mieszkańców będzie dodatkowa opłata do rachunku w formie abonamentu. Instalacje fotowoltaiczne wymagają dużej powierzchni, więc musimy poszukiwać południowej ściany lub połaci dachu, optymalny kąt ustawienia takich paneli fotowoltaicznych to 35 stopni. Żywotność takiej instalacji to 20-25 lat, a sprawność 15 proc i zależy od wielu czynników np. od zacienienia panela, który wtedy nie produkuje energii, zaśnieżenia dachu. Zakładamy, że instalacja 3 kW na domku pozwoli obniżyć rachunek za energię elektryczną do 50 proc. – poinformował Piotr Turowski.

  W spotkaniu wzięli też udział Sebastian Kubiaczyk i Wojciech Reszka z Centrum Energii i Nowych Technologii oraz Grzegorz Lubas, inspektor nadzoru podczas inwestycji „Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza”.

Duże zainteresowanie mieszkańców stanowiły instalacje fotowoltaiczne, na ich temat wypowiadał się Sebastian Kubiaczyk. – Głównym elementem instalacji fotowoltaicznej są moduły łączone w szeregi, żeby uzyskać jak największe napięcie, aby straty były jak najmniejsze. Po połączeniu modułów w szeregi uzyskuje się panel fotowoltaiczny. Okres rozliczeniowy z zakładem energetycznym będzie zmieniony, obejmie pół roku (od stycznia do czerwca i od lipca do końca grudnia). Do mieszkańców będzie przychodził rachunek o ilości wyprodukowanej i zużytej energii, więc zakład energetyczny będzie zwracał za wyprodukowaną energię albo mieszkańcy zapłacą różnicę za zużytą energię.

Jak mówił Grzegorz Lubas – Urząd Marszałkowski określił warunki, którym będą podlegały wnioski składane przez urzędy. Każdy wniosek podlega punktacji, a jednym z ważniejszych kryteriów jest kryterium finansowe. Jeśli chodzi o kolektory słoneczne, to koszt jednostkowy wynosi 13 tys zł, a fotowoltaika to 18 tys zł.

W ramach konkursu jest możliwe dofinansowanie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych instalacji solarnej oraz 65 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznych. Wkład własny mieszkańców to od 1500 do 3000 zł – w zależności od zestawu solarnego; od 7000 – 12000 zł – w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej i od 2000 do 3000 zł – w zależności od mocy kotła na biomasę. Aby złożyć projekt, muszą być zawarte umowy z właścicielami nieruchomości, którzy zadeklarują udział w projekcie. Przed ich zawarciem mieszkańcu muszą złożyć ankiety, w których zadeklarują chęć udziału w projekcie i określą rodzaj instalacji. Takie ankiety przedstawiono podczas spotkania w kinie Lewart. Są też dostępne do pobrania na stronie www.lubartow.pl. Wypełnione ankiety należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta Lubartów w terminie do 29 lutego br. W przypadku zgłoszenia dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zdecyduje kolejność składania ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia. Do podpisania umowy podstawowym wymogiem jest uregulowany stan prawny nieruchomości, na której planowana będzie budowa instalacji. Umowę muszą podpisać wszyscy współwłaściciele.

Data opublikowania: 09:43, 12 lutego 2016

Kategorie: Aktualności