Miniaturka artykułu Oferta w trybie art. 19a
W dniu 24 lutego 2016 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ,,NIECH SIĘ SERCE OBUDZI” im. Jana Pawła II”, złożyła wniosek o dofinansowanie...
Miniaturka artykułu Wyniki otwartego konkursu ofert 2016 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert 2016 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z budżetu Gminy Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie: • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, • rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, plenerów, występów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II.
Więcej
Miniaturka artykułu Wyniki otwartego konkursu ofert 2016 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert 2016 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z budżetu Gminy Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie: • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, • turystyki i krajoznawstwa, • rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II, • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Więcej
Miniaturka artykułu Szansa na ścieżki rowerowe w Lubartowie

Szansa na ścieżki rowerowe w Lubartowie

Miasto Lubartów ogłosiło zaproszenie do składania ofert na opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych. Zamówienie to realizowane jest w ramach projektu „Mobilny LOF”, zgłoszonego do dofinansowania z...
Więcej