Otwarty konkurs ofert 2016 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie: – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

– turystyki i krajoznawstwa,

– rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II,

– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 
– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 
– turystyki i krajoznawstwa,
 
–  rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II,
 
– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 5 lutego 2016 roku.

Szczegółowe informacje-BIP

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku w dwóch turach w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w roku 2016, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu lub w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt ze Stanowiskiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, 21‑100 Lubartów, pokój nr 221, tel. 81 854 46 29, wop@um.lubartow.pl

Data opublikowania: 09:04, 18 stycznia 2016

Kategorie: Aktualności