Otwarty konkurs ofert 2016 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie: – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

– rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, plenerów, występów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II.

–       kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

–       nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

–       rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, plenerów, występów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 5 lutego 2015 roku.

Szczegółowe informacje-BIP 

–       Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku w dwóch turach w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w roku 2016, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu lub w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt ze Stanowiskiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, 21‑100 Lubartów, pokój nr 221, tel. 81 854 46 29, wop@um.lubartow.pl

Data opublikowania: 09:12, 18 stycznia 2016

Kategorie: Aktualności