Miniaturka artykułu O żywności regionalnej…

O żywności regionalnej…

28 stycznia w Urzędzie Miasta Lubartów zorganizowano spotkanie dotyczące propagowania zdrowego trybu życia, postaw w zakresie ekologii i podtrzymywania lokalnych tradycji.
Więcej
Miniaturka artykułu Kolędowali w „Trójce”

Kolędowali w „Trójce”

„Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Bóg się rodzi”, „Mędrcy świata”, „Gdy śliczna Panna” – te i inne kolędy zabrzmiały w piątkowy wieczór 15 stycznia, w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie.
Więcej
Miniaturka artykułu Otwarty konkurs ofert 2016 pożytek publiczny

Otwarty konkurs ofert 2016 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, plenerów, występów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II.
Więcej
Miniaturka artykułu Otwarty konkurs ofert 2016 pożytek publiczny

Otwarty konkurs ofert 2016 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, - turystyki i krajoznawstwa, - rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II, - ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Więcej