Świątecznie w Urzędzie Miasta Lubartów

– Każdy z nas pobiegł dziś myślami do domu rodzinnego. Nie sposób inaczej. To tam uczyliśmy się przełamywania opłatkiem, składania życzeń. Tam nauczyliśmy się, jak szanować starsze pokolenie i co przekazywać młodszemu – powiedział ks. dziekan Piotr Stańczak podczas spotkania opłatkowego w Urzędzie Miasta Lubartów.

Samorządowcy, pracownicy urzędu, radni, duchowni, szefowie jednostek organizacyjnych oraz spółek spotkali się przy jednym stole w środę 16 grudnia. Wspólna wigilia rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez Szkołę Podstawową nr 3 w Lubartowie. Recytacje, kolędy i pastorałki wykonali uczniowie pod kierunkiem Emilii Sobczak-Chudzik oraz Anetty Bober.

Po śpiewie i recytacjach przyszła pora na fragment Ewangelii św. Łukasza przeczytany przez Tomasza Marzędę, prezesa PGK. Były także życzenia. Burmistrz Janusz Bodziacki życzył wszystkim dobrych świąt, nawiązując do ponadtysiącletniej tradycji. – Przed 1050 laty rodziła się polska państwowość, jak również Polacy stawali się Chrześcijanami – powiedział. – Tradycją jest, że przed świętami spotykamy się przy wigilijnym stole, w swoich domach rodzinnych. Cieszę się bardzo, że w naszym domu samorządowym spotykamy się w tym gronie.

Burmistrz przywitał także obecnych na spotkaniu gości, wśród których byli: ksiądz dziekan Piotr Stańczak, ks. dziekan senior Józef Huzar, gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie ojciec Dariusz Miastowski, ks. proboszcz Andrzej Majchrzak, ks. proboszcz Stanisław Rząsa, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Grzegorz Szyszko, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów Piotr Kiszczak, Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie Marek Wrona, kierownik KRUS w Lubartowie Bożena Mitura, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie Jolanta Rutkowska-Janusz.

Komendant Powiatowy PSP Grzegorz Szyszko złożył życzenia w imieniu obecnych na spotkaniu przedstawicieli jednostek państwowych, prosił o wspomnienie przy wigilijnym stole osób pełniących służbę w święta.

Ksiądz dziekan Piotr Stańczak życzył wszystkim, aby najbliższe dni były czasem nadziei, rozdawania miłości i budowania pokoju.

Od kilku miesięcy przyglądam się temu, co dzieje się w Lubartowie – powiedział. – Podziwiam to co dobre i piękne. My duszpasterze dostrzegamy też jakieś drobne mankamenty i naszą rolą jest nie tylko rozdawanie uśmiechów, ale od czasu do czasu przekazywanie prawdy o tym, czy dobrą drogą idziemy. Dlatego nie obrażajcie się, gdy usłyszycie jakieś słowa podpowiedzi albo przywołania do właściwych ideałów. Życzymy w imieniu wszystkich tu zebranych duchownych, aby cała rada miasta, wszyscy samorządowcy razem z panem burmistrzem, dawali dobry przykład i świadectwo życia na poziomie.

Aleksandra Jędryszka

Data opublikowania: 12:53, 28 grudnia 2015

Kategorie: Aktualności