Szkolenie dla organizacji pozarządowych – prostsza księgowość

Odział Lubelskiej Fundacji Rozwoju zaprasza na szkolenie pt: ,,Prostsza księgowość dla stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, OSP i innych organizacji pozarządowych od 2016 roku”

Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 roku przyniosła szereg bardzo istotnych zmian dla organizacji pozarządowych dotyczących księgowości. Będą obowiązywać od 2016 roku. Jednak już teraz należy zastanowić się, w jaki sposób będzie prowadzona księgowość w konkretnym stowarzyszeniu lub fundacji od nowego roku. Nowe przepisy wyróżniają cztery możliwości – cztery typy jednostek. Małe (mikro) organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe czy OSP) nie będą już musiały prowadzić pełnej księgowości. Zmiany te dają możliwość zastosowania różnego rodzaju uproszczeń. Oczywiście wybór sposobu księgowania jednostki nie jest całkowicie dowolny i jest uwarunkowany wielkością przychodów organizacji. Im mniejsza jest organizacja (co mierzy się m.in. wielkością rocznych przychodów), tym ma większy wybór sposobu księgowania i sporządzania sprawozdania finansowego. Im większa organizacja – tym więcej informacji musi być zawartych w jej sprawozdaniu finansowym.
 
Organizacja musi podjąć formalną decyzję, że rezygnuje z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz książki przychodów i rozchodów w trybie określonym w statucie, np. uchwałą zarządu. Jeśli chce wprowadzić tę zmianę w 2016 roku, to najpóźniej do 31 stycznia 2016 r. musi poinformować o zmianie właściwy jej Urząd Skarbowy. Zatem już teraz osoby kierujące organizacją (zazwyczaj zarządy) powinny świadomie wybrać jaką instytucją mają się stać i jaką formę księgowości wybrać.
 
 
 
 
 
Termin szkolenia: 11 grudnia od godz. 11-tej do 17-tej
 
Miejsce szkolenia: Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubartów ul. Cmentarna 10
 
Tel: 81 855-14-20 lub 602 680 478
 
 
 
Zajęcia prowadzi: Aneta Rozwadowska Jachacz
 
Koszty szkolenia dla jednej osoby wynoszą 100 zł.

Data opublikowania: 10:15, 9 grudnia 2015

Kategorie: Aktualności