Informacja – Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającą się możliwością wykorzystania oszczędności powstałych po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych w ramach projektu pn.: „Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza” na dodatkowe instalacje solarne dla osób prywatnych, zapraszam osoby, które chciałyby dołączyć do realizowanego projektu i zamontować w swoim domu instalację solarną, do wypełnienia i złożenia załączonej do informacji deklaracji uczestnictwa i ankiety.

W związku z bardzo krótkim czasem pozostałym do końca realizacji projektu prosimy

o złożenie w/w dokumentów w Urzędzie Miasta Lubartów w terminie do 29.10.2015 do godz. 12.00.

Instalacje będą montowane w terminie od 16 do 30 listopada 2015 r.

Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w projekcie jest posiadanie uregulowanego stanu prawnego nieruchomości na której ma być dokonywany montaż instalacji oraz zawarcie
w terminie do 6 listopada 2015 roku przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przygotowanej przez Miasto umowy umożliwiającej realizację projektu.

Koszt udziału mieszkańca uzależniony jest m.in. od wielkości instalowanego zestawu solarnego i wynosi od 1 600,00-2 250,00 zł.

Powyższe kwoty udziału mieszkańca, stanowiące 15 % kosztów kwalifikowanych projektu będą musiały zostać wpłacone w całości w terminie do 13 listopada 2015 r.

 

Janusz Bodziacki

Burmistrz Miasta Lubartów

Data opublikowania: 10:04, 26 października 2015

Kategorie: Aktualności