Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 – link

Data opublikowania: 10:56, 12 października 2015

Kategorie: Aktualności