Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął rok akademicki

Lubartowski uniwersytet rozpoczął już piąty semestr i przyjął do swojego grona nowych słuchaczy. Inauguracja roku akademickiego miała uroczystą oprawę. Chór Ziemi Lubartowskiej wykonał hymn studencki Gaudeamus igitur. Jak przystało na uczelnię, był pierwszy wykład. Zabrzmiał Ennio Morricone, a nawet Fryderyk Chopin.

Trzeci rok swojej działalności Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął w sobotę 3 października Mszą świętą w Bazylice św. Anny, w intencji słuchaczy. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. W imieniu Zarządu Uniwersytetu przybyłych słuchaczy oraz gości przywitała Halina Wolińska. Burmistrza Miasta Lubartów, nieobecnego z powodu wyjazdu służbowego, reprezentowała Sekretarz Miasta Anna Bielińska.

– W imieniu pana burmistrza oraz własnym dziękuję serdecznie za zaproszenie – zwróciła się do zebranych. – Dziękuję za obecność panu senatorowi Stanisławowi Gogaczowi, który zawsze znajduje czas dla naszej społeczności. Dziękuję wszystkim tu zgromadzonym za twórczą pracę. Rozpoczynacie państwo już piąty semestr, dlatego gratuluję tym, którzy kontynuują to dzieło.

Słowa od burmistrza przeczytała Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu, Ewa Sędzimierz:

– Proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego szacunku dla państwa dążenia do samorozwoju poprzez edukację i zdobywanie nowych umiejętności. (…) Jestem pełen dumy z państwa pracy, trudu jaki wkładają słuchacze oraz władze Uniwersytetu w aktywizację seniorów. Życzę zapału oraz nieustającej energii w dążeniu do osiągnięcia celów, wielu ciekawych inicjatyw, spotkań, ale przede wszystkim zdrowia i sił do podejmowania nowych wyzwań.

Gratulacje oraz życzenia dalszego rozwoju skierował do zebranych senator Stanisław Gogacz. – Chcę pogratulować państwu, że zdecydowaliście się przeznaczyć swój czas na to, by zdobywać wiedzę – powiedział. – Współczesny świat tego od nas wszystkich wymaga. Musimy mieć ogromną wiedzę. Nowe technologie zaskakują rozwiązaniami, nie możemy tego przeczekać, to pewien ciąg zdarzeń, w którym musimy być obecni.

Od trzech lat spotkanie inauguracyjne prowadzi wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Barbara Kurant. Każdą uroczystość wzbogaca także Chór Ziemi Lubartowskiej pod kierownictwem instruktora Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Alfreda Kędziory. Sobotnią inaugurację uświetnił także występ Beaty Jonaszko wspólnie ze Zbigniewem Skrzypkiem oraz Piotrem Firlejem. Wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości podziękowała, w imieniu Zarządu UTW, Małgorzata Smolarz:

– Jesteśmy wdzięczni panu burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu i pani naczelnik Ewie Sędzimierz, osobom które powołały do życia nasz uniwersytet. Dziękujemy kapłanom za Mszę świętą i za słowa skierowane do nas w homilii. Dzięki uprzejmości ks. kanonika Andrzeja Majchrzaka możemy korzystać z sali na starej plebanii. Dziękujemy pani dyrektor Marcie Migal za cudowny referat. Dziękujemy za gościnność pani dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury Małgorzacie Gryglickiej – Szczepaniak. Słowa podziękowania kierujemy też do pana dyrektora Adama Banuchy oraz dla współpracowników, za bardzo miłą atmosferę jaką stwarzacie w siedzibie biblioteki, za to że z cierpliwością anielską nas znosicie. Dziękujemy panu Marianowi Boberowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3, który pomógł nam przy organizacji tej uroczystości.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Marta Migal, dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina. Podczas referatu zatytułowanego „Muzyka jako ideał edukacyjny” zebrani usłyszeli fragmenty utworów – muzykę Ennio Morricone do filmu „Dawno temu w Ameryce” oraz fragment Koncertu f-moll Fryderyka Chopina.

Uroczystość zakończyła się w galerii na parterze Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Był tam czas na słodki poczęstunek, rozmowy i planowanie wspólnych zajęć w rozpoczynającym się semestrze.

[Lubartowiak]

Data opublikowania: 11:10, 6 października 2015

Kategorie: Aktualności