Podziękowania dla Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

W dniu 5 września Lubartowskie Towarzystwo Regionalne świętowało jubileusz 60-lecia istnienia. Podczas spotkania jubileuszowego w Lubartowskim Ośrodku Kultury udział wzięli przedstawiciele Miasta Lubartów.

Burmistrz Janusz Bodziacki, Zastępca Burmistrza Radosław Szumiec, Sekretarz Miasta Anna Bielińska oraz pierwszy burmistrz Lubartowa Grzegorz Charliński – złożyli podziękowania i gratulacje na ręce prezes LTR, Marii Kozioł. Jako dowód wdzięczności za pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców, samorząd Lubartowa przekazał pamiątkową statuetkę z okazji 60-lecia oraz obraz autorstwa Małgorzaty Wronowskiej – widok na lubartowską Bazylikę Świętej Anny.

Szczególne podziękowania za wsparcie działalności LTR usłyszeli samorządowcy. Dotychczasowi burmistrzowie oraz obecny burmistrz Miasta Lubartów. Prezes Maria Kozioł podziękowała w imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Towarzystwa, za jubileuszową nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów, przekazaną w bieżącym roku dla LTR.

Podczas uroczystego spotkania w sali widowiskowej LOK odbyło się także uroczyste wręczenie nagród dla uczniów – uczestników finału konkursu historycznego pn. „Sztafeta Pokoleń”. Jednym z pierwszych elementów jubileuszu LTR był ogłoszony w marcu br. konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Lubartów, pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Lubartów i Wójta Gminy Lubartów. Organizatorami konkursu byli: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Muzeum Ziemi Lubartowskiej przy współpracy Wydziału Oświaty i Kultury UM oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie. W trakcie roku szkolnego, także w maju, odbyły się eliminacje szkolne, w których uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 zadań o różnym stopniu trudności. Pytania dotyczyły tematyki związanej z historią miasta, z regionalizmem lubartowskim i jubileuszem 60-lecia LTR. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w składzie: Wiktor Jabłoński, Jakub Guz, Konrad Guz, Hubert Wągrodny i Amelia Krupa; opiekunem była Pani Małgorzata Stępień.

Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie w składzie: Jakub Blicharski, Karolina Borówka, Dominika Małyska, Brajan Pytka i Anna Romanek; opiekunowie Pani Barbara Kukier i Pan Andrzej Sekuła.

Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie w składzie: Paweł Chwalisz, Marta Czarniak, Kinga Filipek, Wiktoria Hunek, Damian Kukla, Joanna Sagan; opiekun Pan Marek Góralski.

Uczniowie-członkowie zwycięskich drużyn otrzymają indywidualne nagrody, które ufundowali: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Burmistrz Miasta Lubartów oraz Wójt Gminy Lubartów.

Data opublikowania: 09:31, 8 września 2015

Kategorie: Aktualności