Rozstrzygnięcie przetargu na montaż kolektorów słonecznych

Urząd Miasta Lubartów rozstrzygnął przetarg publiczny na zamontowanie kolektorów słonecznych na terenie naszego słonecznego miasta. Jako, iż termin realizacji całego projektu jest niezwykle krótki, procedura przetargowa, a później podpisanie umowy wymagało od pracowników UM szybkiego i efektywnego działania.

Wykonawcą została firma, Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K., z którą w dniu 24.07.2015 została podpisana umowa. Zwycięzca przetargu istnieje na rynku polskim od blisko 10 lat, z ogromną wiedzą oraz doświadczeniem na polu montażu i doboru instalacji solarnych. Firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. w tym roku wykonała ponad 4 tysiące instalacji solarnych, głównie na terytorium województwa lubelskiego, m.in. w Gminach Kraśnik, Chełm, Szastarka, Godziszów, Goraj, Puchaczów.

Wykonawca znając wysoką charakterystykę nasłonecznienia na tym terenie, by zwiększyć wydajność układów, zaproponował jeden z najmocniejszych w Europie kolektorów słonecznych produkcji niemieckiej o nazwie K423AR DH, wyprodukowany przez firmę KBB Kollektorbau GmbH z siedzibą w Berlinie. Kolektor ten, ze względu na wysoką klasę sprawności, bo aż 83,9% szczególnie polecany jest tam, gdzie w małej przestrzeni należy produkować duże ilości energii dodatkowo jego niewielka masa nieprzekraczająca 40 kg nie obciąża konstrukcji dachu. Najważniejszym parametrem kolektora jest jego wysoka temperatura stagnacji, czyli odporoność na przegrzanie w przypadku braku rozbioru ciepłej wody użytkowej przez użytkownika.

Projektanci w zespole FPG aby nie dopuścić do nadmiernego przegrzania się instalacji solarnej, co w konsekwencji poprzez np. rozszczelnienie układu może doprowadzić  do koniecznej wizyty serwisu, dobierają układ solarny, aby jeden kolektor podgrzał nam 150 litrów wody użytkowej podczas typowego nasłonecznienia w ciągu dnia. Tak dopasowane systemy mogą odbiegać od systemów zakładanych na etapie zbierania wniosków, dlatego proszę pamiętać, iż ilość kolektorów może być różna natomiast stała jest pojemność zbiornika. Zamawiający zwrócił uwagę na doświadczenie wykonawcy, które daje gwarancję należytego doboru układu do zapotrzebowania domu w c.w.u.

Biorąc za najważniejsze dobro mieszkańców, nasz Urząd Miasta zwraca się z prośbą, aby w momencie przeprowadzenia wizji lokalnej przez ankieterów, podawać rzeczywistą liczbę osób systematycznie korzystających z ciepłej wody. Zakładanie, że w dalekiej przyszłości będzie większa ilość mieszkańców, lub że często będziemy  odwiedzani przez gości, nie jest wskazane i spowoduje niepotrzebne problemy z systematycznym użytkowaniem Państwa instalacji.

Urząd Miasta przypomina także, iż do czasu przyjazdu ekipy instalacyjnej, o której powiadomieni Państwo zostaną z około tygodniowym wyprzedzeniem, do obowiązków i zadań Właściciela/Użytkownika budynku mieszkalnego na którym ma być wykonany montaż instalacji solarnej  w ramach  w/w projektu należy:

a)     Wykonanie prac porządkowych polegających na umożliwieniu swobodnego dotarcia Wykonawcy do pomieszczeń, miejsc gdzie będą prowadzone prace i montowane urządzenia.

b)     Doprowadzenie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej do miejsca, gdzie będzie montowany zasobnik solarny.

c)      Doprowadzenie do odpowiedniego stanu instalacji elektrycznej w tym przygotowanie gniazda 3 wtykowego z bolcem uziemiającym.

d)     Przystosowanie przegród, bram do możliwości przetransportowania elementów instalacji solarnej w odpowiednie miejsca.

e)     Montaż reduktora ciśnienia zimnej wody o ile takiego nie ma.

f)       Zapewnienie dodatniej temperatury w pomieszczeniu, gdzie posadowiony zostanie zasobnik.

 

W przypadku braku możliwości wykonania powyższych prac, można będzie je za umowną opłatą zlecić instalatorom montującym kolektory słoneczne, w momencie ustalania daty montażu. Proszę pamiętać, iż Wykonawca ma prawo odmówić wykonania montażu instalacji solarnej w przypadku stwierdzenia że w/w prace nie zostały wykonane.

W dniu 25.08.2015 r. w godzinach 17.00 i 19.00 , w budynku Lubartowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek II 1 odbędzie się spotkanie informacyjne z projektantem i wykonawcą dotyczące przyszłego montażu instalacji solarnych na które serdecznie zapraszamy.

Burmistrz Miasta Lubartów oraz Firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K.  życzą wszystkim użytkownikom pomyślnego montażu i wieloletniego korzystania z darmowej gorącej wody.

Data opublikowania: 14:48, 17 sierpnia 2015

Kategorie: Aktualności