Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów

Szanowni Państwo
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XL/216/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r miasto Lubartów przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Odpowiedzialna za opracowanie planu firma konsultingowa PPUH „BaSz” z siedzibą przy ul. Polnej 72, 26-200 Końskie, zorganizowała trzy spotkania informacyjne z mieszkańcami i przedłożyła projekt PGN.

Prosimy o zapoznanie się z powstałym projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umieszczonym w załączniku. Ewentualne uwagi i sugestie można zgłaszać do końca sierpnia 2015r. na adres email: wrg@um.lubartow.pl lub w Biurze Obsługi Mieszkańca w urzędzie miasta.

Data opublikowania: 12:01, 17 sierpnia 2015

Kategorie: Aktualności