Nowy przedsiębiorca w programie Rodzina 3+

Kolejny lubartowski przedsiębiorca zdecydował się na oferowanie zniżek dla rodzin wielodzietnych, w ramach miejskiego programu prorodzinnego „Lubartowska Karta Dużej Rodziny3+ i Rodziny Zastępczej”.

Miasto podpisało porozumienie z Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo–Finansowej Genowefa Opalińska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Lubartowie przy ul. Armii Krajowej 16.

Z programu mogą korzystać rodziny wielodzietne oraz zastępcze zamieszkujące w Lubartowie i wychowujące co najmniej 3 dzieci w wieku do18 lat. A także do 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Program gwarantuje dla nich 50 procentową zniżkę na korzystanie z obiektów MOSiR (miedzy innymi basenu, kortu tenisowego) oraz obniżenie o połowę opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie.

Miasto namawia też przedsiębiorców, aby dla „rodzin 3 plus” zapewnili bonifikaty na swój towar czy usługi. W zamian będą mogli między innymi posługiwać się specjalnym logo programu.

W ramach programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny3+ i Rodziny Zastępczej” Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo–Finansowej Genowefa Opalińska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Lubartów, ul. Armii Krajowej 16, tel/fax 81 855-45-39, 81 854-10-72, oferuje zniżki:

15% zniżki – Ubezpieczenia Komunikacyjne:

a)odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów (OC)

b) Auto Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych. (Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo – osobowych o DMC do 3,5 tony).

30% zniżki – Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne:

a) Bezpieczna rodzina ( z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM)

b) Bezpieczny Dom w budowie

c) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.

d) Bezpieczna Zagroda.

e) Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zniżka łączy się z innymi zniżkami udzielanymi przez TUW „TUW”. Zniżka naliczana jest iloczynowo. Zniżka obniża próg składki minimalnej w każdym z ubezpieczeń.

 

Data opublikowania: 09:39, 30 lipca 2015

Kategorie: Aktualności