Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Ostatni, przedwojenny burmistrz Lubartowa, podpułkownik Jan Stanisław Jastrzębski, to kolejna postać, o której wspomnienie pozostanie na kartach Księgi „Pamięć i Zobowiązanie”. W dniu 3 maja, podczas uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, oficjalnie dołączył on do grona osób zasłużonych dla naszego miasta.

Niedzielne obchody trzeciomajowe rozpoczęły się w Lubartowie o godz. 10 przemarszem pocztów sztandarowych spod Urzędu Miasta Lubartów do Bazyliki.
Gospodarz, ks. proboszcz Andrzej Majchrzak przywitał wszystkich przybyłych, a uroczystość rozpoczął hymn narodowy w wykonaniu orkiestry OSP. 
Na wstępie głos zabrał Burmistrz Janusz Bodziacki. – Pamięć o przodkach jest miarą naszej kultury i nas samych. Dnia 11 listopada 2011 zainaugurowaliśmy Księgę „Pamięć i Zobowiązanie”, do której wpisujemy tych naszych mieszkańców, którzy swoją działalnością zawodową i społeczną wybitnie przyczynili się do rozwoju miasta, lub szczególnymi osiągnięciami rozsławiali jego imię – powiedział. – Dziś do tej księgi, w dniu 3 maja, wpisujemy burmistrza Lubartowa, podpułkownika Jana Stanisława Jastrzębskiego.
Doktor Ewa Sędzimierz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM Lubartów, przybliżyła zgromadzonym postać ostatniego, przedwojennego burmistrza. Część muzyczno – literacką zaprezentowali uczniowie ZS nr 2 im. ks. Pawła Karola Sanguszki. Podziękowania za występ uczniów na ręce Anny Wójtowicz złożył ks. Andrzej Majchrzak.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Starosta Lubartowski Fryderyk Puła:
– Gromadzimy się tu w poczuciu obowiązku, miłości do Ojczyzny i wdzięczności do naszych przodków – twórców Konstytucji 3 Maja. Wyrażam nadzieję, że ten kompromis, który doprowadził do stworzenia konstytucji, będzie obecny także w naszym życiu. 
Ks. Damian Fleszer z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w swoim słowie zwrócił uwagę na to, że każda władza powinna być służbą. Pytał też, w jaki sposób my, Polacy, traktujemy naszą Ojczyznę. Stwierdził, że z tym patriotyzmem jest bardzo różnie. – Mam czasem wrażenie, że nam, Polakom, trudno jest dogodzić – powiedział. – Często zauważamy to, co jest niedobre, zamiast widzieć to, co jest dobre. Cytując ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego wskazał, że pierwsza po Bogu miłość należy się Ojczyźnie. Na zakończenie zachęcał do postawy patriotycznej i udział w wyborach. Stwierdził, że gdyby przedstawiciele naszych władz lokalnych, samorządowych, państwowych, opierali służbę narodowi o Ewangelię, nasza Ojczyzna byłaby rajem.
W samo południe rozpoczął się koncert na placu przed ratuszem. Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej pod dyrekcją Katarzyny Ogrodowskiej rozpoczęła koncert hymnem Lubartowa. Zabrzmiała składanka 8 utworów. – Duma Lubartowa, naszej małej Ojczyzny – tymi słowami Janusz Bodziacki podziękował za prawie godzinny występ Orkiestry OSP Lubartów. Po wieczornej Mszy św. w Kościele Ojców Kapucynów z koncertem pieśni patriotycznych wystąpili: Chór Ziemi Lubartowskiej oraz Kapela „Lubartowiacy”. Lubartowiak

Data opublikowania: 09:14, 6 maja 2015

Kategorie: Aktualności