Nowa strategia pomoże rozwiązywać problemy społeczne

Co można zrobić, żeby mieszkańcom naszego miasta żyło się lepiej? Jak skuteczniej rozwiązywać problemy społeczne? Odpowiedzią na te pytania ma być nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartowa na lata 2016-2025.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Lubartów do udziału przy tworzeniu „Strategii”, przybyła liczna grupa osób. Spotkanie inauguracyjne zorganizowano w sali konferencyjnej Starej Łaźni, w czwartek 28 kwietnia.
Uczestniczyły w nim stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje kościelne, związki kombatantów, fundacje, przedstawiciele wielu instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie poprowadził dr Ryszard Majer, przedstawiciel firmy, która jest głównym wykonawcą Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartowa. Zleceniodawcą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje obowiązek posiadania przez samorząd takiej strategii, ale jak podkreślił na spotkaniu burmistrz Janusz Bodziacki:

– To jest tylko wymóg formalny, a nam zależy, żeby ten dokument był przydatny w życiu mieszkańców, uwzględniał wszystkie spostrzeżenia zgłoszone przez uczestników spotkania. Samorząd jest zawsze blisko ludzi, stara się zaspokajać podstawowe potrzeby swoich mieszkańców. Tych potrzeb jest dużo w różnych dziedzinach, część naszego społeczeństwa ma kłopoty w życiu osobistym, zawodowym, jest problem bezrobocia. Naprzeciw tym problemom samorząd stara się wychodzić,  a dużo łatwiej jest wychodzić z pomocą, jeśli mamy dobrze opisany cel. Między innymi takim wskazaniem, ukierunkowaniem jednostek bezpośrednio realizujących różne programy, jest strategia.
– Dziękuję za to, że postanowiliście wspomóc naszą inicjatywę, aby ten dokument, nad którym rozpoczynamy naszą pracę, był przydatny zwrócił się do zebranych burmistrz.

W ciągu kilku miesięcy prac w zespołach, zostanie przygotowane finalne opracowanie. Czwartkowe, dwugodzinne spotkanie składało się z prelekcji na temat polityki społecznej.  Trzecia, praktyczna część, była o tym, jak buduje się taki dokument.
Czwarta część, warsztatowa, poległa na wypełnianiu ankiet, które miały za zadanie przybliżyć ocenę dzisiejszej rzeczywistości Lubartowa.

To, że państwo przybyliście na zaproszenie pana burmistrza, w obszarze działań bardzo trudnych realizacyjnie, praktycznie, diagnostycznie, to świadczy o tym, że jesteście ludźmi odpowiedzialnymi we właściwym obszarze swojego działania – mówił Ryszard Majer, który od kilkunastu lat zajmuje się tworzeniem strategii rozwiązywania problemów społecznych.
– Ale również jesteście odpowiedzialni za los całej, lokalnej społeczności – dodał. – Na poziomie miasta około dwudziestotysięcznego, jesteście pierwszą społecznością, która tak licznie przybyła na spotkanie inauguracyjne.

W maju i w czerwcu odbędą się kolejne spotkania, w mniejszych grupach.

Lubartowiak

Data opublikowania: 11:49, 30 kwietnia 2015

Kategorie: Aktualności