Nagrody Burmistrza Miasta na rok 2015 za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej

Urząd Miasta Lubartów podaje do wiadomości, że zostaną przyznane
Nagrody Burmistrza Miasta na rok 2015
za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej
 
1. Nagrody przewidziane są dla osób fizycznych lub osób prawnych działających na terenie 
     naszego miasta.
2. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinach:
a) pracy z dziećmi i młodzieżą,
b) działalności kulturalnej,
c) działalności sportowej,
d) działalności gospodarczej,  w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania dynamiki obrotów,
e) promocji naszego miasta,
f) działalności społecznej na rzecz naszego miasta.
3. Nagrody są przyznawane osobom pełnoletnim. W szczególnych przypadkach (np. wybitne  
    osiągnięcia na arenie krajowej lub międzynarodowej) Burmistrz Miasta może przyznać 
     nagrodę osobie niepełnoletniej.
4.  Wnioski o Nagrody Burmistrza Miasta mogą być składane przez osoby prawne, jednostki   
     organizacyjne samorządu miasta Lubartów oraz wydziały Urzędu Miasta merytorycznie    
     odpowiedzialne za dziedziny, w których przyznawane są nagrody. 
5.  Wnioski należy składać do 14 maja  b.r. do godz. 15.30 w  Urzędzie Miasta Lubartów, ul.   
      Jana Pawła II 12
6.  Wniosek powinien zawierać :
a) dane osobowe kandydata,
b) informacje dotyczące działalności kandydata wraz z informacją o osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda,
c) uzasadnienie.
7.  Burmistrz Miasta powołuje komisję do opiniowania wniosków w składzie:
a) dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Lubartów, 
b) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RM Lubartów,
c) przedstawiciel środowiska rozwoju gospodarczego wskazany przez Kierownika    Oddziału  Lubelskiej Fundacji Rozwoju  w Lubartowie.
8. Nagrody będą wręczone  uroczyście, a lista nagrodzonych będzie  podana do publicznej  
    wiadomości.
 
 
 
 
 
 
                       
 

Data opublikowania: 12:46, 22 kwietnia 2015

Kategorie: Komunikaty