OSTATNIE WOLNE MIEJSCA W PROJEKCIE „Lubartów przyjazny środowisku”.

Osoby które dotychczas tego nie zrobiły a chciałyby jeszcze zgłosić swój udział w projekcie mogą zgłosić się do Urzędu Miasta Lubartów ze stosowanymi dokumentami i podpisać umowy jeszcze we wtorek i w środę, 7 i 8 kwietnia, do godz. 13.00.
Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem na ostanie wolne miejsca w projekcie. Podpisywanie umów zostanie zakończone w dniu 8 kwietnia 2015 r.

Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz ankietę instalacji solarnej (dostępne na stronie internetowej www.lubartow.pl lub na miejscu w Urzędzie Miasta) można wypełnić w pok. nr 9 na parterze i od razu z dokumentami przystąpić do podpisania umowy. Należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość oraz prawo własności nieruchomości (skrócony wypis z rejestru działek ze Starostwa Powiatowego w Lubartowie lub odpis z elektronicznej księgi wieczystej z 2015 r.). Wyżej wymienione dokumenty dotyczące prawa własności są niezbędne do zawarcia stosownych umów. Z ich treścią można wcześniej zapoznać się na stronie internetowej www.lubartow.pl. w zakładce „Lubartów przyjazny środowisku”.

Przypominamy również o konieczności odbierania podpisanych umów  dot. udziału w projekcie oraz terminowego dokonania wpłaty zaliczki, który mija 10 kwietnia 2015 r. Kwota do wpłaty na poczet udziału w projekcie wynosi  1080 PLN. Nr rachunku bankowego Gminy Miasto Lubartów: 21 1020 3147 0000 8102 0106 4880 (na przelewie należy wpisać nr umowy).

 

Opis projektu: Lubartów przyjazny środowisku

Miasto Lubartów stawia na odnawialne źródła energii montując kolektory słoneczne na obiektach użyteczności publicznej oraz na obiektach prywatnych (domy jednorodzinne oraz spółdzielnia mieszkaniowa). Na ten cel Miasto Lubartów pozyskało dofinansowanie z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Pozyskana dotacja pozwoli na dofinansowanie zakupu i montażu zestawów kolektorów słonecznych w wysokości do 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 717 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje zostaną zamontowane na 707 obiektach prywatnych, 3 budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych, 1 – należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 6 obiektach użyteczności publicznej: Gimnazjum nr 1 im. KEN, Gimnazjum nr 2 im. Sienkiewicza; Przedszkole Miejskie nr 5; SP nr 3 im. P.Firleja; SP nr 4 im. J.Pawła II; Urząd Miasta Lubartów.

               W ramach projektu zaplanowano montaż kolektorów słonecznych typu płaskiego. Kolektory te objęte będą 10 letnią gwarancją producenta. Posiadać będą prestiżowy znak jakości i bezpieczeństwa Solar Keymark nadany przez akredytowane laboratorium badawcze. Żywotność urządzenia to okres 25 lat. Bardzo prosta konstrukcja panelu słonecznego to także brak dodatkowych kosztów serwisu. W okresie 5 letniej trwałości projektu wszystkie przeglądy i koszty z nimi związane spoczywać będą na wykonawcy instalacji wyłonionym w procedurze przetargu publicznego.

Montaż kolektorów będzie realizowany na dachach i elewacjach budynków mieszkalnych,
a w szczególnych przypadkach na gruncie przy budynku na specjalnej konstrukcji. Wszystkie instalacje solarne zostaną wyposażone w nowe zasobniki solarne z dwiema wężownicami posiadające 7 letnią gwarancję producenta. Praca systemu solarnego będzie odbywała się automatycznie
i monitorować ją będzie regulator wraz z elektroniczną grupą pompową. Regulator solarny zabezpieczy także naszą instalację podczas naszej dłuższej nieobecności w domu np. w okresie wakacyjnym.

               Zestaw solarny produkujący ciepłą wodę użytkową pokryje 50% naszego rocznego zapotrzebowania. Podgrzewanie CWU w kotłach opalanych paliwem stałym jest szczególnie w okresie letnim okupione wysokimi stratami rozruchowymi i postojowymi kotła. Stąd koszty pracy będą dla takich kotłów podwyższone. Atrakcyjnym i coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest stosowanie np. pomp ciepła typu powietrze-woda, przeznaczonych do podgrzewania CWU. W porównaniu do innych źródeł ciepła, oferuje ona najniższe koszty ogrzewania. Jednak zdecydowanie najniższe koszty podgrzewania CWU będą osiągane z pracy instalacji solarnej, w której pobór mocy elektrycznej do zasilania pompy obiegowej wynosił będzie jedynie około 50 W. Przykładowy koszt podgrzania 300 litrów ciepłej wody (3-5 osobowa rodzina) w okresie letnim będzie wynosił dla instalacji solarnej 0,28 gr., niemal  7-krotnie taniej niż drugie najbardziej efektywne urządzenie – pompa ciepła CWU.

Poniższa tabela przedstawia symulacje kosztów podgrzania 300 l wody w zależności od różnych źródeł ciepła:

 

Data opublikowania: 10:41, 3 kwietnia 2015

Kategorie: Aktualności