Wyniki otwartego konkursu ofert 2015 – Promocja Miasta Lubartów

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań promocji Miasta Lubartów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, podczas realizowanych w roku 2015 przez siebie przedsięwzięć o charakterze:
 kulturalnym,
 sportowym,
 sportowo – rekreacyjnym.

Data opublikowania: 12:56, 5 marca 2015

Kategorie: Aktualności