Wyniki otwartego konkursu ofert 2015 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z budżetu Gminy Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie:
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Data opublikowania: 12:51, 5 marca 2015

Kategorie: Aktualności