9 milionów na kolektory słoneczne dla mieszkańców

Lubartów otrzyma ponad 9 milionów złotych na kolektory słoneczne dla mieszkańców. Od połowy lutego na parterze ratusza zostanie zorganizowany punkt informacyjny, w ramach którego będą udzielane szczegółowe informacje na ten temat.

Dokładna kwota 9 148 629,90 zł to dofinansowanie do realizacji projektu, w ramach którego na terenie miasta zainstalowanych zostanie 717 instalacji solarnych.

Przypomnijmy, że wniosek o to dofinansowanie Miasto złożyło w 2012 roku. Znajdował się on na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Do dofinansowania został wybrany 14 stycznia br. przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

To oznacza, że osoby, które w 2012 r. zadeklarowały chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, zostaną w najbliższym czasie zaproszone do złożenia dokumentów umożliwiających Miastu podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Wkład własny gospodarstwa, na którego terenie miałyby zostać zainstalowane solary, wynosiłby 15 procent od wartości zainstalowanego systemu solarnego.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Lubartów. Ta inwestycja ma umożliwić dywersyfikację (zróżnicowanie – red.) źródeł pozyskania energii na terenie miasta. Ma także wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego.

Projekt pn. „Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza” będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku. Celem Projektu jest wzrost poziomu życia mieszkańców województwa lubelskiego, w tym Miasta Lubartów, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie – przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej.

Data opublikowania: 17:28, 27 stycznia 2015

Kategorie: Aktualności