Miniaturka artykułu Otwarty konkurs ofert 2015 pożytek publiczny

Otwarty konkurs ofert 2015 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- turystyki i krajoznawstwa,
- ochrony i promocji zdrowia.
Więcej
Miniaturka artykułu I Zawody Pływackie dla seniorów za nami

I Zawody Pływackie dla seniorów za nami

"seniorzy Pływają" - pod takim hasłem zorganizowano na basenie MOSiR „I Zawody Pływackie UTW Lubartów”. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Krzysztof Górski. Imprezę współfinansowało Miasto Lubartów.
Więcej