Informacja o głosowaniu w wyborach samorządowych 2014

W utworzonych obwodach głosowania wyborcy dokonują wyboru 21 radnych kandydujących w okręgach jednomandatowych. Podział miasta na okręgi został dokonany Uchwałą Rady Miasta Lubartów Nr XXVIII/158/12 z dnia 25 października 2012 roku.

Oznacza to, że w każdym obwodzie głosowania dokonamy wyboru radnych z co najmniej dwóch okręgów wyborczych. Np. obwód głosowania nr 3 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. 3 Maja 24b w Lubartowie obejmuje okręg wyborczy Nr 5 i Nr 6. W obwodzie głosowania Nr 2 ( Zespół Szkół Nr 2 ul. Chopina 6) oddamy głosy na kandydatów z okręgów Nr 3, Nr 4 i Nr 9. Każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania dla wyboru Rady Miasta Lubartów właściwą dla okręgu wyborczego, w granicach, którego zamieszkuje.
Dlatego bardzo ważną rzeczą jest zapoznanie się z listami kandydatów na radnych w okręgu, w którym mieszkamy. Informacje te są dostępne w formie obwieszczeń rozplakatowanych na terenie miasta, będą znajdować się również w dniu wyborów 16 listopada 2014 roku w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych. Z treścią obwieszczenia można zapoznać się na stronie internetowej www.lubartow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jeszcze raz zachęcamy do sprawdzenia na kogo możemy głosować i gdzie możemy oddać swój głos. Pracownicy Urzędu Miasta pozostają do Państwa dyspozycji.

Data opublikowania: 13:51, 6 listopada 2014

Kategorie: Aktualności