Miniaturka artykułu Oferta w trybie art. 19a
W dniu 18 listopada 2014 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Lubartowski Klub Pływacki ,,SKALAR”, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY...
Miniaturka artykułu Oferta w trybie art. 19a
W dniu 24 listopada 2014 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY, SZTUKI,...
Miniaturka artykułu Wielka Uliczna Zbiórka Darów

Wielka Uliczna Zbiórka Darów

w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” ; dary będa zbierane w różnych punktach naszego miasta w godz. 9.00 – 13.00: pod sklepami Kaufland, Tesco,...
Więcej
Miniaturka artykułu Oferta w trybie art. 19a
W dniu 14 listopada 2014 roku stowarzyszenie działające pod nazwą Miejski Klub Sportowy ,,LEWART” Autonomiczna Grupa Sekcji, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu WSPIERANIA...
Miniaturka artykułu Lubartowski Kalendarz Historyczny: 22 listopada

Lubartowski Kalendarz Historyczny: 22 listopada

W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 470 rocznicy powstania miasta Lewartowa, a już za kilka dni w naszym miejskim kalendarzu kolejna znacząca data: 22 listopada. Tego dnia w 1744 r. staraniem ówczesnego właściciela Lewartowa Pawła Karola Sanguszki król August III odnowił prawa miejskie, a jednocześnie dokonał zmiany nazwy na LUBARTÓW ( od imienia legendarnego założyciela rodu Sanguszków – litewskiego księcia Lubarta) i nadał nowy herb (dwudzielny: w górnej części- litewska Pogoń, w dolnej – Lewart Firlejów). Decyzje te pozostały w mocy w kolejnych stuleciach.
Więcej