Pomagajmy bezdomnym, samotnym, potrzebującym …

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Lubartów.

 

Kierując się doświadczeniami ubiegłych lat, związanymi z dramatyczną sytuacją wielu osób i grup społecznych w okresie jesienno-zimowym oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców Naszego Miasta, pragnę zaapelować do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z tym okresem. Trudne warunki pogodowe wywołują niepokój i poczucie niepewności u osób i rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą. Osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne jak co roku będą wymagały wsparcia i pomocy ze strony instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także obywateli Lubartowa. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że instytucje samorządowe Miasta dołożą wszelkich starań aby osobom takim zapewnić godziwe przetrwanie zbliżającego się okresu zimowego.

Zwracam się do mieszkańców miasta z apelem o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Wierzę, że aktywna postawa społeczności lokalnej szczególnie wobec osób bezdomnych, przebywających na klatkach schodowych, przystankach autobusowych, ogródkach działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkich interwencji. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców Naszego Miasta oraz wrażliwości na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (Tel. 81 855 44 50),

2. Urzędu Miasta w Lubartowie (Tel. 81 855 22 73),

3. Straży Miejskiej w Lubartowie (Tel. 81 855 38 65),

4. Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie (Tel. 81 855 20 31).

Informacje o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24 A oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: www.wps.lublin.uw.gov.pl w zakładce Wsparcie osób bezdomnych.

 

Burmistrz

Miasta Lubartów

( – )

mgr inż. Janusz Bodziacki

 

Lubartów, dnia 22 październik 2014r.

Data opublikowania: 08:57, 28 października 2014

Kategorie: Komunikaty