Konferencja „Trzeźwa rodzina filarem aktywnego społeczeństwa”

Projekt podejmuje działania w zakresie zapewnienia równych szans dla osób i rodzin dyskryminowanych lub poszkodowanych w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną ( w naszym przypadku z powodu uzależnienia od alkoholu).
Celem konferencji jest nawiązanie współpracy z samorządami terytorialnymi i instytucjami publicznymi w ramach realizowanego projektu.
 Konferencja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12  w dn.24 września o godz.12.00
 

Data opublikowania: 24 września 2014

Kategorie: Wydarzenia