Obchody 75 rocznicy utworzenia polskiego państwa podziemnego

Dnia 27 września 1939 r. utworzono w walczącej jeszcze z Niemcami Warszawie Służbę Zwycięstwu Polski pierwszą konspiracyjną organizację wojskową mającą kontynuować opór. SZP, przekształcona następnie w Związek Walki Zbrojnej a od 14 lutego 1942 r. w Armię Krajową, stała się zaczątkiem polskiego państwa podziemnego, funkcjonującego w latach okupacji a podlegającego rządowi polskiemu na uchodźstwie.

Dla uczczenia 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz powstania państwa podziemnego, włączając się w nurt obchodów odbywanych w całym kraju z inspiracji Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem „My z niego wszyscy” w naszym mieście organizowane są uroczystości upamiętniające te wydarzenia oraz bohaterów tamtego czasu walczących o wolność naszej Ojczyzny.

W Lubartowie pod patronatem Burmistrza Miasta odbędą się następujące uroczystości:

29 września o godz. 17.00 na cmentarzu parafialnym – spotkanie modlitewne połączone z Apelem Pamięci;

10 października o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta – uroczyste otwarcie wystawy IPN „Polska Walcząca”;

18 października od godz. 12.00 gra miejska „ Śladami pana Karola w okupacyjnym Lubartowie”.

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w tych obchodach, oddania hołdu tym wszystkim, co o wolność naszej Ojczyzny, w tym także ziemi lubartowskiej walczyli. Będzie to czas na głębsze i aktywne – poprzez udział w grze – poznanie najnowszej historii naszej Ojczyzny i naszego miasta.

(Ewa Sędzimierz)

Data opublikowania: 14:40, 17 września 2014

Kategorie: Aktualności