Konsultacje w sprawie budowy pomnika AK

Konsultacje społeczne w sprawie budowy pomnika na Placu Piłsudskiego upamiętniającego Armię Krajową zgodnie z wnioskiem Honorowego Komitetu Upamiętnienia Armii Krajowej w Lubartowie, zorganizowano 20 sierpnia w Urzędzie Miasta Lubartów. W spotkaniu z mieszkańcami umożliwiającym składanie wniosków i uwag, uczestniczył burmistrz Janusz Bodziacki, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Bractwa Byłych Żaków i Harcerzy Lubartowskich, jak również radni miejscy, regionaliści oraz lubartowscy historycy.

Honorowy Komitet Upamiętnienia Armii Krajowej w Lubartowie pragnął uczcić 70 rocznicę akcji „Burza”, podczas której doszło do wyzwolenia Lubartowa. Przypadła ona właśnie w 2014 r. W związku z tym na Placu Piłsudskiego w Lubartowie miał stanąć  w tym roku pomnik Armii Krajowej. Uchwałę w tej sprawie mieli podjąć radni na sesji w lutym, ale nie doszła ona do skutku z powodu nieobecności grupy radnych. Podczas konsultacji społecznych burmistrz Janusz Bodziacki poinformował o działaniach organizacyjnych związanych z przedsięwzięciem budowy pomnika AK: – Wielu z was ma przeświadczenie, że sprawa pomnika jest bardzo ważna, jest specyficznej natury, bo element pamięci, wdzięczności, historii, tradycji jest niezwykle istotny w życiu każdej społeczności, naszego miasta również. Zamysłem wielu naszych mieszkańców jest upamiętnienie tych, którzy przynieśli nam wolność, poprzez powstanie pomnika AK.  18 czerwca br. Lubelski Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na budowę pomnika na Placu Piłsudskiego – mówił burmistrz.

Projekt pomnika został przedstawiony 9 stycznia na spotkaniu w kinie Lewart. Jego autorem jest Jerzy Kiełczewski, to dar dla Honorowego Komitetu, ponieważ środki na budowę pomnika nie będą pochodziły z budżetu miasta. Jak wspomniał w trakcie konsultacji Jerzy Kiełczewski – Oprócz projektu pomnika zostały wykonane modele Orła Wojska Polskiego, Krzyża AK oraz Znak Polski Walczącej, które są przewidziane przy budowie pomnika. – Jeśli chodzi o założenia techniczne, to niewielka powierzchnia Placu Piłsudskiego i drzewa na tym placu sprawiły, że wysokość pomnika byłaby taka, aby wśród tego drzewostanu był to smukły obelisk widoczny z daleka. Wysokość pomnika od pierwszego stopnia do wierzchołka wynosi 5,8 metra. Kolorystyka pomnika jest szaro czarna, wykonany byłby z granitu. Na stronie awersowej (od strony Lubelskiej) znajdowałby się Orzeł Wojska Polskiego, Znak Polski Walczącej oraz napis: „W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej walczącej o Niepodległą Polskę  w latach 1939-1945”. Po stronie rewersowej też Orzeł Wojskowy oraz Krzyż AK i napis: „Pomnik wzniesiono w 70 rocznicę Akcji „Burza” i Wyzwolenia Lubartowa w lipcu 1944 r.” – mówił autor projektu Jerzy Kiełczewski.

Swoje uwagi w związku z budową pomnika zgłaszali lubartowscy radni. O potrzebie jego powstania w obecnej lokalizacji, czyli na Placu Piłsudskiego mówili radni: Andrzej Kardasz, Zdzisław Wereszczyński czy Antoni Czop. Inną propozycję ustytuowania pomnika zgłosił radny Andrzej Zieliński, który proponował, by pomnik postawiono na placu obok ratusza. Natomiast radny Jakub Wróblewski uznał, iż projekt pomnika powinna wybrać specjalnie powołana do tego komisja i przedstawił prezentacje pomników z innych miejscowości. Z kolei radny Jan Ściseł uważał, że pomnik powinien upamiętniać nie tylko Armię Krajową, ale też inne formacje walczące o wolność Polski i naszego miasta. Przybyli na spotkanie mieszkańcy Lubartowa, łącznie z córką zmarłego przed 2 laty żołnierza AK Juliana Stankiewicza zgodnie mówili, że pomnik AK powinien powstać jak najszybciej w godnym miejscu naszego miasta, czyli na Placu Piłsudskiego.

Ostateczny głos w sprawie budowy pomnika podejmie Rada Miasta.

Data opublikowania: 13:53, 22 sierpnia 2014

Kategorie: Aktualności