ANTONI MUCHARSKI 1912 – 1995

Urodził się 27 października 1912 r. w Skowronkach koło Łomży. W 1933 r. ukończył Państwowe Gimnazjum im. T. Kościuszki w Łomży. W tym samym roku został powołany do Szkoły Podchorążych w Zambrowie, po dwóch miesiącach zwolniony z powodów zdrowotnych i zaliczony w poczet pospolitego ruszenia bez broni.
W latach 1935 – 1939 podjął studia w państwowym konserwatorium muzycznym w Warszawie na kierunku nauczycielskim. Jednocześnie studiował historię na Wydziale Humanistycznym UW. Druga wojna światowa przerwała studia, ukończył ją w 1962 r. w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Kielcach na kierunku nauczycielskim.
 Ponieważ Łomża znalazła się w części okupowanej przez ZSRR wraz z bratem Bolesławem wyruszył do Lublina, gdzie w zakonie o.o. kapucynów przebywał drugi brat Jan. Ojcowie doradzili im osiedlenie się w Lubartowie. I tu przybyli 23 grudnia 1939 r. Początkowo zatrzymując się u zakonników, z czasem zamieszkali na ul. Krzywe Koło u państwa Zmysłowskich.
W 1941 r. Antoni ożenił się z Marią Kozierską z ul. Mickiewicza. Z tego związku urodzili się synowie Andrzej (1943) i Grzegorz (1946). Po wojnie w 1947 r. rodzina Mucharskich zamieszkała w domu dziadków pani Marii Packów przy ul. Mickiewicza 14. W tym domu pan Antoni wraz z żoną mieszkał do końca swoich dni. Synowie po studiach już tu nie wrócili.
W latach 1940 – 1944 wraz z Bolesławem prowadził sklep gospodarstwa domowego Tanie Źródło. Mieścił się on w hali targowej w Rynku i był jednocześnie punktem kontaktowym AK, w której wszyscy bracia byli członkami. Antoni pod pseudonimem Organ , Bolesław – Lekarz, Kłak, Jan – Melchior.
W czasie okupacji Antoni ukończył kursy kupieckie organizowane przez Stowarzyszenie Kupców Polskich w Lublinie. Do 1950 r. zajmował się handlem. Z dniem 2 stycznia 1950 r. rozpoczął pracę w Eksportowej Zbiornicy Jaj w Lubartowie pracując jako kasjer, referent planowania i kierownik delegatury. W latach 1951 – 1953 był dyrektorem Powiatowego Zakładu Mleczarskiego w Lubartowie. Od 1 września 1953 r. rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim w Lubartowie, gdzie przepracował jako starszy inspektor ekonomiczny do czasu przejścia na emeryturę w 1978 r.
Pasją jego życia była muzyka, której poświęcał każdą wolną chwilę. Był organistą w kościele o.o. Kapucynów w Lubartowie. Na przełomie lat 50. podjął się prowadzenia chóru Ligi Kobiet. Chór pod jego kierunkiem wziął udział w krajowym festiwalu zespołów artystycznych w Warszawie w roku 1951 uzyskując jedno z czołowych miejsc.
Pan Antoni od 1953 r. do końca życia związał się z Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie, w którym uczył muzyki, śpiewu, prowadził chór i zespoły muzyczne, przygotowywał okolicznościowe programy artystyczne Trudno wymienić wszystkie uroczystości szkolne, miejskie, kościelne do których programy i oprawę muzyczną przygotowywał. Wzbogacały one w istotny sposób życie kulturalne miasta. Zespoły muzyczne i soliści zajmowali wysokie lokaty w różnego rodzaju konkursach. Dawał też prywatne lekcje gry na pianinie, komponował muzykę do wierszy, Józefa Lulka, Jana Longina Okonia, Igora Sikiryckiego, Kazimiera Przerwy – Tetmajera.
W latach 1963 – 1975 prowadził zespół śpiewaczy w Powiatowym Domu Kultury a w latach 1978 – 1987 kierował chórem złotego wieku w klubie międzyspółdzielczym. Chór ten uświetnił swoim występem telewizyjny turniej miast Lubartów – Wągrowiec.
Antoni Mucharski był od 1958 r. aktywnym członkiem Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. W latach 1976 – 1980 był skarbnikiem Zarządu, prowadząc księgowość LTR, był też członkiem kolegium redakcyjnego wydawnictwa Lubartów i ziemia lubartowska, w którym to publikowano niektóre z Jego kompozycji. Za działalność społeczną i zawodową otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń.
Zmarł w swoim domu w Lubartowie 30 maja 1995 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym.
Lubartowianin z wyboru, jak mawiał „został tu bo pokochał to miasto”. W dziedzinie edukacji i kultury odcisnął trwały ślad w Lubartowie.

Data opublikowania: 14:35, 27 lipca 2014

Kategorie: Pamięć i Zobowiązanie