Lubartów nagrodzony po raz drugi

Miasto Lubartów znalazło się ponownie wśród najlepszych gmin województwa lubelskiego. W czwartek 12 czerwca w Jabłonnej pod Lublinem poznaliśmy Laureatów i Wyróżnionych w IX Edycji Programu Promocji Firm i III Edycji Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2014. W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło 15 firm i 18 samorządów.

Tytuł Laureata Programu Promocji Gmin „Business Excellence” przyznano Gminie Miejskiej Lubartów za „doskonale przygotowane tereny inwestycyjne, należące do specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz skuteczne pozyskiwanie inwestorów”. Kapituła Programu doceniła racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych, redukcję emisji gazów i pyłów poprzez termomodernizację podległych placówek oświatowych.
 

Dla Lubartowa Program stworzył okazję prezentacji i promocji swojej działalności, a zwłaszcza oferty dla biznesu. Podczas gali w Dworku Jabłonna zaprezentowano film o naszym mieście, wykonany w ramach programu przez telewizję Wschodnia.Tv.
– Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy są naszym oczkiem w głowie – powiedział po otrzymaniu tytułu dla Lubartowa burmistrz Janusz Bodziacki. – Centrum obsługi inwestora, umowa z Politechniką Lubelską dotycząca innowacyjności Strefy Ekonomicznej, Lubartowska Strefa Gospodarcza i Specjalna Strefa Ekonomiczna to dobro, które dla przedsiębiorców przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję kapitule za wyróżnienie Lubartowa, jest to dla nas wielki zaszczyt, tym bardziej że dostajemy nagrodę po raz drugi. Jest to dla nas inspiracją w dążeniu do doskonałości.

Aby otrzymać tytuł, należało przejść przez etapy weryfikacji, czyli profesjonalny audyt prowadzony m.in. przez specjalistów z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Program jest szansą poddania się ocenie specjalistów, wśród których znajdują się osoby reprezentujące środowisko biznesu, organy administracji państwowej, samorząd lokalny, a także środowisko naukowe. Program umożliwia Laureatom prezentację osiągnięć zarówno w otoczeniu lokalnym, jak i podczas międzynarodowych imprez, tym samym promuje Laureatów i Wyróżnionych za najwyższą jakość i rzetelność. A coroczna Gala Finałowa jest również szansą kreowania pozytywnego wizerunku, promocji oraz nawiązania nowych kontaktów – mówi Agnieszka Gąsior – Mazur, Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu.


Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu powstało w 2000 roku, by wspierać i integrować, a także reprezentować i ochraniać interesy gospodarcze przedsiębiorców. Obecnie to największa regionalna organizacja biznesowa powołana dla potrzeb przedsiębiorców, instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą w województwie lubelskim.

Finał tegorocznej edycji Businness Excellence miał ciekawy program i oprawę artystyczną zapewnioną przez muzyków Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Dopisało wielu gości, osobistości świata dyplomatycznego. Byli przedstawiciele placówek dyplomatycznych, m.in. Iwan Hrycak konsul generalny Ukrainy, Stanisław Adamiak honorowy konsul Ukrainy w Chełmie, Jacek Sobczak członek Zarządu Województwa Lubelskiego, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk, liczne grono przedstawicieli samorządów, prezydentów, wójtów, burmistrzów. Przybyli przedstawiciele świata kultury i nauki, m.in. prof. Ryszard Dębicki prorektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Teresa Bogacka Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przedstawiciele Kurii Metropolitarnej w Lublinie, w osobach ks. Stanisława Sieczki kapelana Lubelskiego Klubu Biznesu oraz ks. Tadeusza Pajurka. Obecni byli przedstawiciele instytucji publicznych, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski oraz dr Jerzy Szarecki dyrektor DSK w Lublinie. Przybyli także partnerzy z Białoruskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Brześciu.

Honorowy Patronat nad Programem sprawowali Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki RP oraz Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Data opublikowania: 12:24, 17 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności