Stypendia Burmistrza rozdane

Co roku podczas Dni Lubartowa Burmistrz Miasta Lubartów wręcza stypendia zdolnym studentom. W tym roku 31 maja z rąk Janusza Bodziackiego otrzymali je:

AGATA SWATKO   
 
Studentka I roku II stopnia Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu na wydziale dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i muzyki kościelnej, specjalność – dyrygentura orkiestr dętych. Jest związana z muzyką od najwcześniejszych lat; w 2001 r. rozpoczęła edukację w Społecznej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie w klasie fletu. Od 10 lat jest członkiem Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie, w której nieprzerwanie zasila sekcję fletów. Od 2 lat udziela lekcji fletu młodszym członkom orkiestry, a od roku pełni  funkcję zastępcy kapelmistrza, dzięki czemu ma możliwość prowadzenia orkiestry przy takich uroczystościach jak Święto Konstytucji 3 Maja, czy Święto Niepodległości 11 Listopada. W ciągu dziesięciu lat stażu Agaty w Orkiestrze zdobywała ona liczne nagrody na festiwalach, przeglądach i koncertach, reprezentowała też miasto podczas festiwali zagranicznych m.in. na Węgrzech, Ukrainie, czy w Bułgarii. W latach 2010 – 2013 Agata była przedstawicielem miasta Lubartów w chórze Akademickim Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej. Chór występował na koncertach z wieloma znanymi artystami m.in. Natalia Kukulska, Janusz Radek, Piotr Selim. Agata osiąga też bardzo dobre wyniki w nauce, aktualna średnia jej ocen – 5,0.
 
MAREK SYKUT
Student V roku Politechniki Lubelskiej na kierunku „edukacja techniczno-informatyczna”. Osiąga dobre wyniki w nauce; obecnie  średnia jego ocen wynosi  4.25. W 2005 roku Marek wstąpił do Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie, gdzie do chwili obecnej gra na perkusji. Od 2010 roku jest instruktorem gry na perkusji i instrumentach perkusyjnych i przez ten czas udało mu się wyszkolić  kilkoro nowych muzyków. W Orkiestrze od 2007 do 2013 roku pełnił również funkcję Gospodarza do spraw instrumentów, a od początku 2014 roku formalnie objął społeczną funkcję Wiceprezesa Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach pełnionej funkcji bierze udział w organizacji pracy Orkiestry, koncertów i wyjazdów. Ponadto opiekuje się biblioteką ze zbiorami utworów, gdzie prowadzi katalogi i  odpowiada za przygotowanie materiału nutowego. W ceremoniale uroczystości państwowych jako perkusista Marek wykonuje werblową oprawę. Wraz z orkiestrą Marek  uzyskał wiele tytułów i wyróżnień na festiwalach czy przeglądach. Od kilku lat Orkiestra cieszy się tytułem najlepszej Orkiestry strażackiej w województwie i jedną z najlepszych w kraju. Koncertują także za granicą – w Anglii, Bułgarii czy na Węgrzech. 
 
IWONA KOSIOR
jest studentką III roku europeistyki w języku angielskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie przygotowuje się do egzaminu licencjackiego. Jest bardzo dobrą studentką – aktualna średnia ocen wynosi 4,7. Iwona odnosi sukcesy nie tylko w życiu akademickim. Oprócz studiów, znajduje także czas na rozwijanie swoich talentów i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Jej pasją jest dziennikarstwo. Realizuje tę pasję, współpracując od prawie 3 lat  z rozgłośnią Akademickiego Radia Centrum w Lublinie. Jest wydawcą serwisów informacyjnych, które redaguje i prezentuje.  Iwona to jedna z najlepszych dziennikarek tego radia. Od roku 2010 jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Alwernia– Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny. Angażuje się w wiele  inicjatyw i akcji  (m.in. Kapucynalia, Piknik Motocyklowy, Zaduszki Artystyczne czy Bieg „Pokój i Dobro”.) W swoim działaniu cechuje się odpowiedzialnością i zawsze można liczyć na jej pomoc. Zasiada także w zarządzie stowarzyszenia, gdzie pełni rolę sekretarza. Iwona przez wiele lat była także członkiem Ruchu Światło – Życie, działającym przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie. Do tej pory pełni posługę animatora podczas wakacyjnych rekolekcji oazowych. 
 
KAROLINA DROZD 
Jest studentką III roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wyróżnia się ogromną pracowitością i zaangażowaniem  zarówno w życie akademickie, jak i w środowisku lokalnym. Już uczęszczając do II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, realizowała się społecznie działając w grupie wolontariatu pod kierownictwem Marcina Świderka i Justyny Świderskiej-Niedobit.  Jako studentka, przystąpiła do wolontariatu Centrum Wolontariatu w Lublinie, udzielając się w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym i umilając chorym dzieciom czas spędzony w szpitalu. Karolina od roku 2011 jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Alwernia – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny. Od tego czasu angażuje się we wszystkie inicjatywy (Kapucynalia, Bieg „Pokój i Dobro” czy  Piknik Motocyklowy). Obecnie, oprócz pełnienia funkcji członka komisji rewizyjnej jest również koordynatorem wolontariatu stowarzyszenia. Odpowiada również za zawieranie kontaktów z innymi organizacjami i zapewnianiem  atrakcji na nasze imprezy. Jest osobą wrażliwą na krzywdę ludzką i chętną do działania dla innych. Karolina osiąga też dobre wyniki w nauce – aktualna średnia jej ocen wynosi 4,04. 
 
 
 

Data opublikowania: 13:16, 2 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności