Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów wręczone

Co roku podczas festynu miejskiego z okazji Dni Lubartowa Burmistrz Miasta Lubartów wręcza nagrody zasłużonym osobom w kilku dziedzinach.

W tym roku 31 maja z rąk Janusza Bodziackiego nagrody otrzymali:

CHÓR ZIEMI LUBARTOWSKIEJ – Nagroda Burmistrza Lubartowa w dziedzinie kultury.
 
Chór powstał jesienią 2005 roku, a inicjatorem był nieżyjący instruktor Lubartowskiego Ośrodka Kultury Waldemar Świrszcz. Obecnie chór liczy 35 członków i od wielu lat aktywnie włącza się w lokalne obchody różnych świąt i uroczystości, w trakcie których wykonywane są pieśni religijne, patriotyczne, w tym pieśni autorów pochodzących z Lubartowa. W ten sposób chór propaguje lokalną twórczość, mało znaną zwłaszcza młodemu pokoleniu. Chór współpracuje także z Kapelą Ludową „Lubartowiacy”, z którą wielokrotnie dawał i nadal daje koncerty. Od kilku lat repertuar wzbogacany jest systematycznie o pozycje rozrywkowe, z którym to repertuarem chórzyści występowali w trakcie Dni Lubartowa, Święta Roweru, imprezy „Lubartowskie Annowanie”, Festiwalu Muzyki Romskiej i przy innych okazjach. Kilkakrotnie członkowie chóru reprezentowali swoje Miasto na „Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów” w Dęblinie i Lublinie, zdobywając wyróżnienie. Nowością w działalności Chóru Ziemi Lubartowskiej jest bardzo udana współpraca z Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie. Zaowocowało to koncertami kolęd w kościołach parafialnych Lubartowa oraz koncertem dziękczynnym z okazji kanonizacji Jana Pawła II. W roku 2013 Chór Ziemi Lubartowskiej wystąpił 13 razy,  podobnie było w latach poprzednich. Średnio daje to jeden występ na miesiąc. Oprócz aktywności muzycznej członkowie chóru organizują różnego rodzaju spotkania (andrzejki, ostatki, zakończenie sezonu i inne), integrując się wzajemnie.
 
 MARCIN  JABŁOŃSKI – Nagroda Burmistrza Miasta w kategorii: promocja miasta. 
 
Marcin Jabłoński posiada tytuł mistrza florystyki od roku 2010, kiedy to ukończył Szkołę Florystyczną w Warszawie. Posiada uprawnienia Międzynarodowego Sędziego Sztuki Florystycznej. Od ponad 10 lat nieprzerwanie bierze udział w konkursach, wystawach i pokazach krajowych i zagranicznych. Najważniejsze z nich to: Rok 2005 – 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Florystycznym „Bukiet teatralny” w Zamościu; Rok 2007 – 3 miejsce w kategorii seniorów we Florystycznych Międzynarodowych  Mistrzostwach  Polski w Poznaniu. Jest autorem wystaw (ślubnych, bożonarodzeniowych), dekoracji (m.in. w Kościele Ojców Kapucynów), współautorem  plenerów,  instalacji i scenografii. Marcin Jabłoński to uczestnik pokazów florystycznych – zarówno zagranicznych ( Hiszpania, Litwa, Szwajcaria),  jak i krajowych (Warszawa, Poznań, Lublin, Wrocław). Pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Festiwalu Land Art  Lubartów – Kozłówka (rok 2012).  Wydarzenie to zostało zauważone na arenie międzynarodowej. Autor wielu publikacji o tematyce florystycznej – zarówno w wydawnictwach krajowych, jak i zagranicznych. Marcin Jabłoński od lat współpracuje z Muzeum Zamojskich w Kozłówce ( był tam autorem florystycznej oprawy wystaw, konferencji i jubileuszy), czy z  Stowarzyszeniem Alwernia. Swoje prace niejednokrotnie przekazywał na akcje charytatywne.  Zaangażowanie i praca Marcina Jabłońskiego przyczynia się do promowania naszego miasta i regionu zarówno  w kraju, jak i poza jej granicami.
 
JUSTYNA WERESZCZYŃSKA – Nagroda Burmistrza Miasta w kategorii: praca społeczna na rzecz naszego miasta. 
Justyna Wereszczyńska jest Prezesem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” od początku jego działalności, czyli od roku 2005. Stowarzyszenie działa przede wszystkim na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie miasta i powiatu lubartowskiego. Najważniejsze działania  tej organizacji wiążą się z: pracą na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk, niesieniem pomocy dzieciom dotkniętym dysfunkcjami wrodzonymi lub nabytymi, dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wyrabianiem poczucia wrażliwości społecznej na potrzeby innych. Pani Justyna jest pomysłodawczynią i inicjatorką wielu przedsięwzięć,  m.in.: festynów dla dzieci , zajęć terapeutycznych  i profilaktycznych, wypoczynku letniego i zimowego, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej czy zbiórek publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych. Zarząd Stowarzyszenia, któremu przewodzi Pani Justyna pomaga w  zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci, udziela pomocy materialnej (w tym na rehabilitację chorych podopiecznych i na turnusy rehabilitacyjne) , umożliwia chorym konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin czy. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” ma w chwili obecnej ponad 130 podopiecznych. Justyna Wereszczyńska od lat włącza się także w inicjatywy lokalne, których organizatorami są inne organizacje pozarządowe czy Urząd Miasta. Współpracuje m.in. z Alwernią przy organizacji „Kapucynaliów”, czy z wolontariatem hospicyjnym przy organizacji „Pól Nadziei”. Dwukrotnie była autorką scenariusza oraz współorganizatorką Annowania, wieczornicy z okazji Święta Niepodległości w roku 2011, spektaklu z okazji Jubileuszu Miasta w roku 2013, Kolędowania Nauczycieli w 2014 roku  i ostatnio – Koncertu Dziękczynnego z okazji kanonizacji Jana Pawła II. 
 
BARTOSZ CEBERAK –  Nagroda Burmistrza Miasta w dziedzinie działalności sportowej.
Bartosz Ceberak ma 26 lat, jest mieszkańcem Lubartowa, z wykształcenia mgr inż. zootechniki. Jego pasją są biegi długodystansowe, jest bardzo utalentowanym i pracowitym sportowcem. W  ciągu dwóch lat wystartował w około 10 maratonach lub półmaratonach, w każdym z nich zajmując czołowe miejsce. W wielu biegach – konkurując z setkami,  a nawet tysiącami zawodników – plasuje się bardzo wysoko w kategorii generalnej biegów, natomiast w swojej kategorii wiekowej jest często bezkonkurencyjny i staje na podium. Swoją pasją i wolą walki zaraża innych, przyczyniając się propagowania sportu w naszym mieście. Był jednym ze współorganizatorów „Biegu 470” – imprezy zorganizowanej z okazji 470 – lecia naszego miasta oraz I Biegu Charytatywnego  „Pokój  Dobro” . Aktywnie włącza się w akcję „Lubartów biega”. Najważniejsze osiągnięcia Bartosza: I Maraton Lubelski –  czerwiec 2013 – kategoria generalna – miejsce 13., kategoria wiekowa miejsce 2; II Maraton Lubelski – maj 2014 – zwycięzca  w kategorii wiekowej, 4 miejsce w kategorii generalnej;  I Bieg „Pokój i Dobro” Lubartów  –  czerwiec 2013 – Zwycięzca w kategorii OPEN; VII Ogólnopolskie Biegi Barbórkowe  Solidarności Łęczna – grudzień 2013 –  2 miejsce  w kategorii wiekowej; VIII Półmaraton Trzeźwości Radom – październik 2013 – 2 miejsce w kategorii generalnej;  XIX Ogólnopolskie Biegi im. ks. Stanisława Brzózki Łuków – wrzesień 2013 – w kategorii generalnej 4 miejsce;  XIX Ogólnopolskie Biegi Lewarta – kwiecień 2013 – Zwycięzca w kategorii: Lubartowianie , kategoria OPEN – 4 miejsce.  Bartosz Ceberak ma na swoim koncie również maratony pływackie. Cały czas pracuje nad swoją kondycją i charakterem, przygotowując się do kolejnych wyzwań. 
 
SEBASTIAN PIKULA- Nagroda Burmistrza Miasta w kategorii:  działalność na rzecz młodzieży i dzieci w  dziedzinie kultury muzycznej.
 
Sebastian Pikula to artysta, muzyk. Jest on znany w Lubartowie z udziału w licznych projektach muzycznych organizowanych dla młodzieży i dzieci przez Lubartowski Ośrodek Kultury pod kierownictwem Zbigniewa Skrzypka oraz przy klasztorze oo. Kapucynów. Występował na scenie w zespole Małgorzaty Boguszewicz. Angażował się również w takie lokalne projekty jak Wielki Chór Lubartowski oraz Zaduszki Artystyczne odbywające się w naszym mieście. Współpraca Sebastiana z młodzieżą zaowocowała m.in. dwukrotnym zorganizowaniem projektu „Piosenki pisane od tyłu”, którego był pomysłodawcą. Prowadził w LOK-u kreatywne zajęcia z dziećmi – były to warsztaty muzyczne oraz zapewniał oprawę muzyczną  do bajek dla dzieci prezentowanych z projektora. W czasie ferii zimowych organizował „Rodzinne Muzykowanie” – projekt, w którym brali udział członkowie całych rodzin – od dzieci do dziadków. W październiku  2008 Sebastian wraz z dwójką przyjaciół stworzył zespół „Miąższ”, w którym oprócz występów na scenie jest współautorem tekstów i muzyki. Do chwili obecnej „Miąższ” wydał dwie płyty: płytę „Miąższ” w 2012 roku oraz płytę „Stop GMO” w 2014.Wraz z zespołem Miąższ jest laureatem Festiwalu FAMA 2010 oraz zdobywcą nagród podczas 48. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie i Festiwalu „Piosenkarnia” Anny Treter w 2012 r. W roku 2011 zaprezentowali się publiczności na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Podczas swojego istnienia zespół „Miąższ” zagrał kilkaset koncertów w Polsce, a także występował na Ukrainie i w Niemczech. Zarówno w czasie pracy w LOK-u , jak i w działaniach przy Klasztorze Ojców Kapucynów Sebastian Pikula ściśle współpracuje z młodzieżą, jako profesjonalny muzyk służy radą i pomysłami w dziedzinie komponowania i pisania tekstów muzycznych. 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE BIGORAJ – JEŻOWSKI
Nagroda w dziedzinie działalności gospodarczej

P.P.H.U. Bigoraj – Jeżowski jest firmą rodzinną i funkcjonuje na rynku od roku 1992 . Prowadzi piekarnię i dwa sklepy. Współpracuje i dostarcza pieczywo do 49 odbiorców na terenie powiatu lubartowskiego i miasta Lubartowa. Przedsiębiorstwo dba szczególnie o jakość produktów  pod kątem zmniejszania do minimum lub całkowitego wyeliminowania z produkcji środków chemicznych wspomagających produkcję tzw. polepszaczy. W produkcji pieczywa używana jest mąka  z młynów, które certyfikują jakość dostarczanych produktów.
P.P.H.U. Bigoraj – Jeżowski na obecną chwilę zatrudnia 35 pracowników. Kadra pracownicza to dyplomowani mistrzowie w zawodzie „piekarz” oraz „cukiernik” . Prowadzona przez firmę piekarnia wyposażona jest w nowoczesne maszyny i urządzenia. Właściciele dbają o bezpieczne warunki pracy oraz właściwe stosunki międzyludzkie. 
Firma sponsoruje wiele inicjatyw społecznych, imprez sportowych, kulturalnych i zbiórek na rzecz osób potrzebujących.
Panowie : Ryszard Bigoraj i Stanisław Jeżowski angażują się w aktywizację środowiska lokalnych przedsiębiorców, jak i w życie gospodarcze miasta Lubartowa. 
Właściciele Firmy postanowili przekazać nagrodę pieniężną na cele charytatywne.
 

 

Data opublikowania: 11:56, 2 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności