IV Rowerowa Majówka

W 2011 roku Stowarzyszenie Miejskie Koło Turystyki Rowerowej Relaks było partnerem projektu realizowanego przez Miasto Lubartów pn.: „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej”, który był współfinansowany w ramach Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 – 2013 (Oś priorytetowa VII Kultura i turystyka międzyregionalna), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednym z celów tego projektu było zachęcenie mieszkańców Lubartowa i okolic, a także mieszkańców Lubelszczyzny do uprawiania aktywnej turystyki rowerowej. Trzy imprezy tego projektu – Rowerowa Majówka, Rowerowe Lato na Ziemi Lubartowskiej i Trójkąt Promocyjny-Lubartów -Kamionka -Firlej na stałe wpisały się do kalendarza zamierzeń Relaksu.
 
Już 31 Maja Relaks zaprasza na kolejną „Rowerową Majówkę” do Pałecznicy. Zapisy  odbędą się na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 o godzinie 9.45 (ul. 1 –go Maja). Wyjeżdżamy o godzinie 10.00 do Pałecznicy nad zalew ,gdzie odbędą się liczne konkursy z nagrodami, turniej w piłkę siatkową. Majówka zakończy się wspólnym poczęstunkiem. Przewidziany powrót do Lubartowa między godziną 14- stą a 15- stą.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze.

Data opublikowania: 09:39, 28 maja 2014

Kategorie: Aktualności