Warsztaty konsultacyjne służące wypracowaniu założeń do Strategii Rozwoju Miasta Lubartów

 
Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Miastem Lubartów realizuje projekt pt. ,,Włącz się w dialog’’ Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach konsultacyjnych, w ramach których zostaną wypracowane założenia do Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Lubartów.
 
Warsztaty konsultacyjne będą służyły wspólnemu wypracowaniu propozycji celów, zadań, priorytetów, przedsięwzięć oraz stworzeniu założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Lubartów do 2020 r.
 
Warsztaty będą prowadzone przez 2 ekspertów  w Oddziale Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie przy ul. Cmentarnej 10 w Lubartowie.
 
Harmonogram spotkań:
 
6 maja  2014 r.
 
9 maja 2014 r.
 
13 maja  2014 r.
 
16 maja 2014 r.
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały na warsztaty, catering. 
Informacja na temat Projektu  oraz niezbędne dokumenty znajdują na stronie internetowej Projektu www.rozwojlokalny.pl/dialogspoleczny.
 
Zapraszamy do udziału przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta  oraz organizacji pozarządowych będących członkami, pracownikami lub wolontariuszami.
 
W załączniku znajdą Państwo ankietę związaną z prowadzonymi pracami nad Założeniami do Strategii Rozwoju Miasta Lubartów. Wypełnione ankiety prosimy  dostarczać do Urzędu Miasta Lubartów pok. 207 lub Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego: Lublin, ul. Unicka 4, lok.206 (parter)
 

Data opublikowania: 10:31, 30 kwietnia 2014

Kategorie: Komunikaty