Nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej

Urząd Miasta Lubartów informuje, że zostaną przyznane nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej.

Urząd Miasta Lubartów informuje, że zostaną przyznane nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej.

Zasady przyznawania nagród:

1. Nagrody przewidziane są dla osób fizycznych lub osób prawnych działających na terenie naszego miasta. Są one przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinach:

a) pracy z dziećmi i młodzieżą,

b) działalności kulturalnej,

c) działalności sportowej,

d) działalności gospodarczej,  w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania dynamiki obrotów,

e) promocji naszego miasta,

f) działalności społecznej na rzecz naszego miasta.

2. Nagrody są przyznawane osobom pełnoletnim. W szczególnych przypadkach (np. wybitne  osiągnięcia na arenie krajowej lub międzynarodowej) Burmistrz Miasta może przyznać  nagrodę osobie niepełnoletniej.

3.  Wnioski o Nagrody Burmistrza Miasta mogą być składane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne samorządu miasta Lubartów oraz wydziały Urzędu Miasta merytorycznie odpowiedzialne za dziedziny, w których przyznawane są nagrody.

4.  Wnioski należy składać do 16 maja b.r. do godz. 15.30 w  Urzędzie Miasta Lubartów, ul.  Jana Pawła II 12

5.  Wniosek powinien zawierać :

a) dane osobowe kandydata,

b) informacje dotyczące działalności kandydata wraz z informacją o osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda,

c) uzasadnienie.

6. Nagrody będą wręczone w czasie obchodów „Dni Lubartowa”, a lista nagrodzonych będzie podana do publicznej wiadomości

Data opublikowania: 10:53, 25 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności