Nagrody Burmistrza Miasta dla studentów szkół wyższych

Urząd Miasta Lubartów informuje, że zostaną przyznane nagrody Burmistrza Miasta dla studentów szkół wyższych.

Urząd Miasta Lubartów informuje, że zostaną przyznane nagrody Burmistrza Miasta dla studentów szkół wyższych.

Zasady przyznawania nagród :

1. Nagrody przyznawane są studentom szkół wyższych, którzy są na stałe zameldowani w Lubartowie i spełniają łącznie poniższe kryteria:

a) osiągają średnią ocen wyników w nauce co najmniej „dobrą”,

b) wykazują aktywność w jednej z dziedzin: kulturalnej, sportowej, społecznej lub samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w środowisku lokalnym.

2. Podania wraz z uzasadnieniem należy składać w zamkniętych kopertach z napisem Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów dla studentów do 16 maja b.r. do godz.15.30 w  Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.

3.  Do podania należy dołączyć:

a) dane osobowe kandydata,

b) zaświadczenie z uczelni o średniej wyników w nauce,

c) informacje dotyczące całokształtu działalności, o której mowa w pkt 1 ppkt b, wraz z rekomendacjami, publikacjami prasowymi, recenzjami, innymi materiałami potwierdzającymi aktywność kandydata w danej dziedzinie.

  4. Nagrody będą wręczone w czasie obchodów „Dni Lubartowa”, a lista nagrodzonych będzie podana do publicznej wiadomości.

Data opublikowania: 08:56, 25 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności