Informacja w sprawie wysokości dotacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2014

Informacja w sprawie wysokości dotacji z budżetu Miasta Lubartów na realizację zadań Gminy Miasta Lubartów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, określonych Uchwałą Nr XLIII/232/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Szczegółowe informacje w BIP

Data opublikowania: 10:52, 18 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności