Informacja w sprawie wysokości dotacji 2014

Informacja w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań Miasta Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2014 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje w BIP

Data opublikowania: 11:51, 7 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności