Konkurs ofert 2014 – Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2014 w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasta Lubartów

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 16 kwietnia 2014 roku.

Szczegółowe informacje-BIP

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie konkursu, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2014 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze.

Data opublikowania: 13:20, 24 marca 2014

Kategorie: Aktualności