Informacja w sprawie wysokości dotacji 2014

Informacja w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań Miasta Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia na rok 2014 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje w BIP

Data opublikowania: 13:07, 24 marca 2014

Kategorie: Aktualności