Miniaturka artykułu Delegacja  z Litwy w Lubartowie

Delegacja z Litwy w Lubartowie

21 marca zorganizowano w Urzędzie Miasta Lubartów spotkanie z delegacją z Litwy. Tematem było „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Lubartowie i Raseiniai w aspekcie współpracy z samorządem lokalnym”.
Więcej
Miniaturka artykułu Konkurs ofert 2014 – Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym

Konkurs ofert 2014 – Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2014 w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasta Lubartów
Więcej
Miniaturka artykułu Informacja w sprawie wysokości dotacji 2014

Informacja w sprawie wysokości dotacji 2014

Informacja w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań Miasta Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia na rok 2014 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej
Miniaturka artykułu <b>KOMPUTER i INTERNET ZA DARMO</b>

KOMPUTER i INTERNET ZA DARMO

Nabór do projektu
Gmina Miasto Lubartów zaprasza mieszkańców do składania dokumentów do projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”
Czas trwania naboru od 24 marca do końca kwietnia 2014 r.
Więcej
Miniaturka artykułu Turniej badmintona

Turniej badmintona

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie oraz Gimnazjum nr 1 w Lubartowie, zapraszają na turniej badmintona w kategorii open. Impreza jest zaplanowana na niedzielę...
Więcej
Miniaturka artykułu 22 marca – XIX Wiosenny Rajd Rowerowy

22 marca – XIX Wiosenny Rajd Rowerowy

Członkowie i sympatycy Koła Rowerowego Relaks z Lubartowa zapraszają wszystkich mieszkańców miasta, gminy i powiatu na wspólne rozpoczęcie sezonu rowerowego. W rajdzie zapowiedzieli swój udział goście z Białorusi, Ukrainy i Litwy.
Więcej
Miniaturka artykułu Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
20 marca (czwartek) zapraszamy do Urzędu Miasta Lubartów, przy ul. Jana Pawła II 12, w godz. 09.00-13.00. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego, od czerwca 2011 roku. realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektu. W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych konsultanci odwiedzają poszczególne miasta i gminy województwa.