Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta na wniosek Burmistrza

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie z a p r a s z a m na 43 nadzwyczajną sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się 18-02-2014 roku o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:

a)     Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,

b)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

c)     przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

d)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 8 – Za Fabryką,

e)     wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Północnej.

4.     Przyjęcie protokołu z:

a)     XLI sesji Rady Miasta Lubartów,

b)    XLII sesji Rady Miasta Lubartów.

5.     Zamknięcie obrad.

 

Z a p r a s z a m mieszkańców miasta do udziału w sesji.

 PRZEWODNICZĄCY

     RADY MIASTA

 Antoni Adam Czop

 

Szczegóły w BIP

Data opublikowania: 10:05, 12 lutego 2014

Kategorie: Aktualności