Lubartów w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

Burmistrz Janusz Bodziacki z prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem oraz władzami innych gmin Lubelszczyzny podpisał we wtorek 14 stycznia umowę o współpracy. Chodzi o Lubelski Obszar Funkcjonalny.

W ramach partnerstwa przewidziane jest miedzy innymi zaplanowanie sprawnego połączenia 12 miejscowości województwa lubelskiego z Lublinem oraz stworzenie strategii rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Jeśli chodzi o Lubartów, planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dróg. Dofinansowanie do zadań realizowanych przez miasto wyniesie 90 procent.

Umowa jest elementem realizacji projektu „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Gmina Lublin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 2,2 mln. Projekt będzie realizowany w latach 2014 – 2015.

14 stycznia umowę o współpracy podpisały władze miasta Lublin, Lubartowa, Świdnika, Nałęczowa, gminy Konopnica, gminy Wólka, gminy Jastków, gminy Niemce, gminy Strzyżewice, gminy Niedrzwica Duża, gminy Lubartów, gminy Głusk i gminy Mełgiew.

Nawiązana współpraca umożliwi samorządom  łatwiejsze korzystanie z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Głównym jej celem jest aktywizacja gospodarcza i usprawnienie komunikacji zbiorowej aglomeracji lubelskiej. W samym Lublinie powstać ma nowy dworzec łączący różne środki transportu, przygotowany zostanie kompleksowy plan podmiejskich linii komunikacyjnych wraz z systemem przesiadkowych, mniejszych dworców oraz koncepcja biletu zintegrowanego i wspólnej informacji dla pasażerów.

 fot. Urząd Miasta Lublin

Data opublikowania: 09:17, 16 stycznia 2014

Kategorie: Aktualności