W rocznicę Rzezi Wołyńskiej

Uroczystości w hołdzie pomordowanym w 70 rocznicę Rzezi Wołyńskiej, Polakom i Braci Harcerskiej zorganizował 8 stycznia w Urzędzie Miasta Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lubartowie oraz Klub Oficerów Rezerwy.

To dzisiejsze spotkanie, jest oddaniem naszej czci, wdzięczności i hołdu, tym którzy zginęli  jak również tym, który cierpieli po 1945– mówił obecny na spotkaniu burmistrz Janusz Bodziacki.

Krzyże Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polski wręczył płk Henryk Czerkas, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKRPIBWP w Lublinie. Krzyżem udekorowano: Sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wołyńskiego ŚŻŹAK – Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie. Ponadto odznaczono kpt. Stanisławowa Małeckiego – prezesa ww. związku, Andrzeja Mazurka – członka tego środowiska oraz ppłk Piotra Dumicza – Komendanta Placówki Straży Granicznej NOSG im. 27 WDPAK

Spotkanie stało się okazją do wspomnień. Ponadto podzielono się opłatkiem.

 

 

Data opublikowania: 14:52, 9 stycznia 2014

Kategorie: Aktualności