Obchody 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Lubartów wspominał wprowadzenie stanu wojennego w 32 rocznicę tego wydarzenia, 13 grudnia. Na wystawę poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce przybył do Urzędu Miasta ks. Kanonik Czesław Banaszkiewicz, bliski przyjaciel ks. Jerzego.

32 lata temu ówczesna władza wystąpiła przeciwko własnemu narodowi, gdzie próbowała zabić nadzieję, dążenia wolnościowe Polaków. Jesteśmy przekonani, że dzięki wielu ludziom „Solidarności” i innym, ta myśl nie powiodła się. Dzięki temu, że swoje życie oddało wtedy wielu Polaków, w tym ks. Popiełuszko, „Solidarność” żyje – mówił podczas uroczystości w Urzędzie Miasta burmistrz Janusz Bodziacki.

Na obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego  przyjechał też do  Lubartowa  ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz, przyjaciel księdza Jerzego z parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.  Jest on też kustoszem prezentowanej w UM wystawy, która od 15 lat wędruje po całej Polsce.

 Zachęcam, aby popatrzeć w oczy matki i ojca księdza Popiełuszki, wsłuchać się w jego testamentalne ostatnie w życiu wypowiedziane słowa w kościele i zobaczyć ostatnie wykonane w życiu zdjęcie – mówił ks.  Banaszkiewicz. – Jestem bezpośrednim świadkiem jego posługi, 6 lat razem to kawał czasu. Miesiąc przed śmiercią, kiedy go ostrzegano powiedział, że przez śmierć i pogrzeb można więcej zrobić niż za życia – wspominał ks. Banaszkiewicz.

Wprowadzenie stanu wojennego oraz powstanie „Solidarności” wspominali też lubartowscy związkowcy. – Kulminacyjnym dniem protestów robotniczych w Lubartowie był 17 lipca. Tego dnia strajkowało 8 zakładów pracy. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku dokonano internowania trzech czołowych działaczy związku: Antoniego Czopa, Jerzego Gergorowicza i Waldemara Wesołowskiego. W pierwszych miesiącach stanu wojennego na terenie miasta uformowała się kilkuosobowa grupa kierowana przez Józefa Jaksima, zajmująca się kolportażem prasy wydawnictw niezależnych, malowaniem napisów i plakatowaniem. Przez cały okres podziemia ważną rolę spełniał kościół pw. Św. Wawrzyńca – mówiła Sylwia Charlińska, przedstawiciel lubartowskiej „Solidarności”.

Jak przypomniał brat gwardian Krzysztof Wyszyński, w Kościele Ojców Kapucynów mieszczą się relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Część artystyczną podczas uroczystości w Urzędzie Miasta przygotowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja oraz młodzież z Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Szkoły Muzycznej w Lubartowie.

 

Data opublikowania: 14:26, 16 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności